Martijn Arets is internationaal platform expert en verkent sinds 2012 de opkomst van de platformeconomie en de impact op de samenleving. Dit doet hij door in gesprek te gaan met alle betrokken stakeholders (500 interviews in 16 landen) en door zich actief op te stellen in het (publieke) debat. Zijn kennis deelt hij door het geven van presentaties, advies, het doen van onderzoek en door deel te nemen aan (advies) commissies. Ook deelt hij al ruim vier jaar lang zijn inzichten in zijn wekelijkse nieuwsbrief en duidt hij de ontwikkelingen middels diverse blogs en stukken in de media.

Dienstverlening