Wat een bezoekje aan een demonstratie mij leerde over het debat in de arbeidsmarkt

Via Twitter zag ik een bericht voorbijkomen van een aankomende demonstratie voor het Uber hoofdkantoor in Amsterdam. In het bericht: “TIJD VOOR ACTIE! – Voor respect en een leefbaar inkomen”. Tijdens deze demonstratie wilden Uber chauffeurs, onder leiding van FNV Platformwerk, aandacht vragen voor de consequenties van het annuleren van ritten door chauffeurs en het gegeven dat chauffeurs voor het accepteren van een rit geen informatie over desbetreffende rit krijgen. Je hoeft geen expert te zijn om te snappen dat deze twee vraagstukken een sterk verband met elkaar hebben. De oplossing volgens FNV: neem de chauffeur in dienst. Ik besloot om naar Amsterdam te reizen om de demonstratie te observeren, foto’s te maken en wat gesprekken te voeren.

De demonstratie, door FNV omschreven als ‘blokkade van het hoofdkantoor’ wilde ik aanvankelijk omschrijven als een ‘polderprotest’, maar na de acties van de boeren de dagen hiervoor kies ik liever voor de woorden ‘gemoedelijk’, ‘kneuterig’ en/of ‘rituele rondedans’.

Een half uur voor aanvang arriveert een politiebusje voor het kantoor van Uber in Amsterdam. Politie stapt uit, woordvoerder Uber komt met collega naar buiten en maakt een praatje. Niet veel later doet de beveiliger van het gebouw de draaideur op slot. Dan verschijnt een grijs busje met de FNV-campagne materialen. Een medewerker met FNV-shirt met op de achterkant ‘actie!’ gedrukt begint met de opbouw. Een tafel met flesjes water voor de demonstranten en opgerolde spandoeken, een vlag, een banner en ook de bekende houten zeepkist worden voor de ingang van het Uber kantoor neergezet. Langzamerhand verschijnen nog een stuk of zes FNV-collega’s en zo’n vijftien van de verwachte twintig taxichauffeurs.

Dan pakt Anja Dijkman, projectleider FNV Platformwerk, de microfoon. De chauffeurs, die in plukjes op de stoep verspreid staan, staken hun gesprekken en luisteren hoe Dijkman het doel van de dag opsomt en vertelt dat Uber FNV heeft uitgenodigd om in het Uber kantoor op gesprek te komen.

Chauffeurs wordt gevraagd om op witte vierkante foamborden op te schrijven wat hun wensen zijn, zodat deze later mee kunnen worden genomen naar het gesprek. Een viertal chauffeurs geeft gehoor aan deze oproep en schrijft ‘meer zeggenschap’, ‘respect’, ‘lagere commissies’ en ‘weg uit Nederland’ op de borden. Geen enkele chauffeur schrijft ‘vast dienstverband’ op.

Niet veel later mag een tweekoppige FNV-delegatie en een chauffeur via een zijdeur naar binnen voor een gesprek. Na een half uur worden de FNV-attributen, inclusief en setje niet uitgerolde spandoeken, weer in het busje geladen en besluit ik dat het ook voor mij tijd is om verder te gaan. Wat er uit het gesprek binnen komt, wordt ook later niet duidelijk. Mijn verwachting is niets, maar iedereen heeft wel weer zijn zegje kunnen doen en de foto’s en video’s zijn geschoten.

Wat deze demonstratie zegt over het debat
De demonstratie omschreef ik hierboven als ‘gemoedelijk’, ‘kneuterig’ en ‘rituele rondedans’. Aan alles was duidelijk te zien dat geen van de betrokken partijen een echt uitgesproken ambitie had bij – en verwachting over het effect van – deze samenscholing. Het aantal chauffeurs dat op kwam dagen was minimaal, de ambitie van de FNV goedbedoeld, maar ook heel beperkt en Uber deed gemoedelijk (en verstandig) mee aan deze rondedans door de demonstranten binnen uit te nodigen. Om vervolgens het gesprek zo lang te laten duren dat wat er aan energie of boosheid zou kúnnen wanen onder de aanwezigen, tegen de tijd dat de groep weer naar buiten zou komen al lang weer zou zijn uitgedoofd. Het is mij duidelijk dat niemand echt het idee of de ambitie had vandaag iets op te lossen: de strijd wordt immers uitgevochten in de rechtszaal. Het enige dat FNV aan deze dag overhield was waarschijnlijk het verdedigen van de legitimiteit, deels door het creëren van (online) content. Hoewel met een opkomst van 15 chauffeurs de claim van legitimiteit niet persé veel goed heeft gedaan.

Analyse / overdenking
Ik ben in mijn publicaties regelmatig scherp en kritisch op de manier waarop FNV zich in dit debat gedraagt. Niet zelden stel ik de vraag voor wie FNV deze strijd voert, beschuldig ik de bond van selectieve verontwaardiging en verwonder ik mij hoe de vakbond de context van het speelveld negeert (ja, de zwarte markt bestaat en het alternatief voor een maaltijdbezorger is niet een goed betaalde baan met zekerheden) en daarmee de echte vragen (laat staan oplossingen) voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt te vaak naast zich neerlegt. Ook de manier waarop FNV het onderwerp platformwerk claimt en hiermee geen ruimte aan andere bonden geeft zich met dit onderwerp te bemoeien zie ik als onwenselijk.

Wél zie en erken ik duidelijk het nut en belang van het concept vakbond: het verenigen van een gefragmenteerde en geïsoleerde groep werkenden om deze schaalvoordelen in te zetten om een gelijker speelveld te creëren tegen werk- en opdrachtgevers. Dat is dan ook misschien gelijk de reden dat ik mij hier druk om maak: het zijn van de grootste vakbond brengt verantwoordelijkheden met zich mee waarvan ik nu van mening ben dat deze onvoldoende worden ingevuld.

Tegelijkertijd zie ik bij de FNV gemotiveerde individuen die allemaal proberen te doen wat voor hun het beste lijkt binnen de mogelijkheden van een ingewikkelde organisatie wat FNV nu helaas eenmaal is. En die houding, welwillende mensen die binnen hun mogelijkheden het beste willen doen, zie ik binnen alle stakeholders in het debat. Dit individuele geluid en deze individuele houding zijn nauwelijks zichtbaar in het debat. Een debat waar de niet al te constructieve houding van verschillende stakeholders de boventoon voeren. Daarom vindt ik het belangrijk om te laten zien dat wanneer je mét mensen zelf in gesprek gaat, er veelal een heel ander beeld en energie ontstaat.

In die gesprekken zie ik dat er onderliggend veel meer gelijkenissen zijn, dan je vanuit het debat zult verwachten. Dan gaat het over onderliggende waarden als zekerheid, transparantie, respect, (mede)zeggenschap en eerlijkheid. Hele concrete en menselijke waarden. En zie je dat die ongezonde fixatie op de contractvorm de werkenden, in dit geval taxichauffeurs, maar weinigen interesseert en afleidt van daar waar het debat nu echt over zou moeten gaan.

Vandaar mijn analyse en dan ook gelijk oproep om het gesprek minder te laten leiden door de mist die instituties over het debat heen gooien, maar het gesprek meer te laten gaan over – en vooral mét – het individu. De mens. Want als er iets dit debat zal veranderen, is wanneer we niet meer het instituut, maar de mens centraal zetten. Als we dat doen, dan komt het zelfs met de vakbond, platformwerk én de werkende uiteindelijk echt wel goed.

Analyse: CBS Monitor Online Platformen 2021 en event tip: “Global perspectives on women, work and digital labour platforms”

Goedemorgen! Vandaag een relatief korte nieuwsbrief: het was even druk. In deze editie bespreek ik de vorige week verschenen ‘Monitor online platformen 2021’ van het CBS. Waar ik op het eind een oproep doe om de achterliggende data van dit soort onderzoeken vrij te geven.

Afgelopen week druk geweest met onderzoeken en het voorbereiden van een Wageindicator webinar eind oktober over de impact van platformen op ‘domestic work’ vanuit een ‘global perspective’. En waar er bij ‘global’ vaak naar Europa en de VS wordt gekeken, kijken we met Wageindicator écht naar ‘global’. Interessant om hier verder in te duiken. Dit weekend volgde ik ook, niet alles dat ik doe staat in het teken van platformen, een workshop creatieve studiofotografie waar we aan de slag gingen met creatieve schaduw technieken. De resultaten, ik ben er trots op, vind je hier. Op Linkedin schreef ik iets meer over deze sessie.

Na deze editie volgen er nog twee en dan knijp ik er een paar weken met mijn gezin tussenuit. Voor nu: fijne week!

Monitor online platformen 2021 | CBS

Monitor online platformen 2021 | CBS

Wat is de omvang van de platformeconomie in Nederland? Hoeveel platformen zijn er? Wat doen zij precies? Maken zij winst? Allemaal vragen die regelmatig voorbij komen in het platformdebat waar cijfers doorgaans ontbreken of selectief zijn.

In 2021 publiceerde het CBS voor het eerst een overzicht van het platform landschap over 2020 in de publicaties ‘Meer zicht op online platformen in Nederland‘ en ‘Monitor online platformen 2020‘. Het was een mooi begin, maar het overzicht was nog verre van compleet. Het CBS was zich hier ook bewust van en zag dit als een eerste aanzet. Het is in de praktijk namelijk helemaal niet zo makkelijk om platformbedrijven op grote schaal te identificeren. In het KvK register is er bijvoorbeeld geen categorie ‘platformbedrijven’. Dat zou ook redelijk onzinnig zijn, maar het maakt het niet makkelijk om op grote schaal een monitor op te zetten.

In het rapport ‘Monitor platformen 2021‘ heeft het CBS weer flink wat stappen gezet. “Naast een analyse van de via de nieuwe enquête verkregen gegevens zijn in 2021 en 2022 een tweetal aanvullende onderzoeken verricht. Er is een analyse gemaakt van de omzetontwikkeling en het aantal werkzame personen van online platformen over de afgelopen jaren. Hierbij is gebruikgemaakt van reeds bij het CBS bekende gegevens over bedrijfsomzetten en het aantal werkzame personen bij bedrijven.”

Het is ook zeker de moeite waard om het hoofdstuk ‘Samenstelling onderzoekspopulatie‘ te lezen. Hier staat mooi beschreven hoe het CBS via innovatieve data methoden uiteindelijk bij een aantal van 1.200 platformen gekomen, waarvan 726 de enquete hebben ingevuld.

Het onderzoek kijkt naar platformen in arbeidsbemiddeling, free-services, commerciële en niet commerciële platformen en verkoop van bedrijven via online platformen.

Is de lijst compleet? Nee. Maar dat is ook iets dat je niet mag verwachten. Ik vind de vooruitgang die zij in 1 jaar hebben geboekt heel positief. Daarnaast zal er altijd discussie zijn over definitie en welke bedrijven nu wel of niet binnen de definitie vallen. En dat is prima en alleen maar goed.

De grote gemiste kans van het CBS

En daar kom ik aan het eind van deze analyse (met aanbeveling om de monitor te lezen: hij is heel overzichtelijk en visueel opgesteld) toch met iets dat ik wél echt mis in de monitor. Iets dat juist die belangrijke discussie onmogelijk maakt.

Het onderzoek is gebaseerd op data. Heel veel data. Bijeengebracht met publiek geld. De monitor is leesbaar en compact, maar daardoor staat er ook heel erg veel níet in. En dat is prima. Wat niet prima is, is dat de achterliggende dataset niet beschikbaar is. Zodat wanneer je een vraag mbt nuance hebt of andere variabelen met elkaar wilt vergelijken die in de monitor zijn meegenomen, dit niet kan. En dat vind ik echt een grote gemiste kans. Het CBS maakt gebruik van veel openbare databronnen en maakt dankbaar gebruik van de tijd en capaciteit van respondenten bij het invullen van de vragenlijsten. Het zou wat mij betreft dan niet meer dan logisch zijn dat de achterliggende dataset, geanonimiseerd en mogelijk wat beknopt, vrij te gebruiken zou moeten zijn. Dat andere onderzoekers voort kunnen borduren op het goede werk van het CBS. Dat kan nu niet. En daardoor liggen er nu een paar mooie resultaten, maar is iedere weg naar verdieping, wat juist met dit vraagstuk zo belangrijk is, afgesneden. Ontzettend zonde en onnodig. Ik hoop dat iemand die hier iets mee kan wakker wordt en dit alsnog mogelijk maakt.

Event

Global Perspectives on Women, Work and Digital Labour Platforms | Digital Future Society

Global Perspectives on Women, Work and Digital Labour Platforms | Digital Future Society

The rise of digital labour platforms has attracted the attention of the media, regulators, and academics. A vast amount of literature and commentary has been produced over the last few years. However, with some exceptions, there continues to be important knowledge gaps about the gender dynamics that exist in the platform economy and about women’s experiences of platform work across different economic and social realities.

To help fill this gap, Digital Future Society is publishing “Global perspectives on women, work and digital labour platforms”, a collection of 10 articles written by 26 experts on the gig economy.

To confirm your attendance, please visit this link: https://digitalfuturesociety.com/agenda/global-perspectives-on-women-work-and-digital-labour-platforms/

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rondom de platformeconomie? Of op zoek naar een spreker over de platformeconomie voor een online of offline event?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail ([email protected]) of telefoon (06-50244596).

Bezoek ook mijn YouTube kanaal met ruim 300 interviews over de platformeconomie en mijn persoonlijke website waar ik regelmatig blogs deel over de platformeconomie. En lees mijn boek ‘Platformrevolutie – Van Amazon tot Zalando, de impact van platformen op hoe wij werken en leven’.  Interesse in mijn foto’s? Check dan mijn foto pagina.

Grip op platformen is mogelijk! Apple past model aan. | Ecosystem business models uitgeplozen | Advies Hooge Raad in zaak Deliveroo

Goedemorgen! Vorige week gewerkt aan de doorontwikkeling van – en het opzetten van validatieonderzoeken rondom – KlusCV. Dat datadelen nu ook op de politieke agenda staat is daarin natuurlijk alleen maar goed nieuws.  Vorige week ook weer een mooie expeditiedag gehad met het team van de Provincie Zuid Holland in de zoektocht naar de provincie als platform. Deze keer bij LaatBloeien in Rotterdam (foto’s) met bijdragen van Daan Weddepohl van Peerby (foto’s) en Niels Meijssen van Booking concurrent Moonback (foto’s). Ik merk dat ik steeds vaker het begeleiden, modereren en spreken bij dit soort sessies combineer met fotografie. Voor velen een niet al te logische combinatie, maar het is fijn om met een camera rond te lopen, aan te horen, na te denken en hardop te reflecteren en daarna modereren.

Voor deze editie weer een aantal stukken verzameld en voorzien van mijn duiding en commentaar. Fijne week!

Ecosystem business models: A teardown | Sangeet Paul Choudary

Ecosystem business models: A teardown | Sangeet Paul Choudary

Wat is nu precies een platform? En wat voor soort platformen zijn er? Dit zijn vragen die ik regelmatig krijg. Het leuke is dat bij iedere discussie over deze vragen weer nieuwe vragen zich aandienen.

Afgelopen week verscheen deze blog van platform expert Sangeet Paul Choudary. Sangeet was de eerste expert die het voor elkaar kreeg om de platform mechanismen en de kansen en impact van platformen voor organisaties wist te duiden. Hij heeft hier enkele boeken over geschreven en publiceert veel waardevolle kennis in zijn nieuwsbrief. Er zijn maar weinig mensen die deze materie zo helder en gestructureerd uit kunnen leggen.

In zijn nieuwste blog gaat Sangeet in op de verschillende ‘ecosystem business models’ van platformen. Hierin maakt hij onderscheid tussen 3 typen platformen:

 1. Aggregators;
 2. Integrators;
 3. Infrastructures.

In deze blog gaat hij in op deze 3 typen, definieert hij per type de ‘key functions in a business ecosystem’ en legt hij uit hoe deze opschalen. Zeer lezenswaardig,

Apple geeft, na grote druk, toe aan eisen ACM in App Store-zaak | NOS

Apple geeft, na grote druk, toe aan eisen ACM in App Store-zaak | NOS

Een mooi resultaat na ingrijpen van de ACM: “De zaak draait om de positie van dating-apps in de Nederlandse App Store. In de ogen van de ACM maakt Apple misbruik van zijn macht. Dating-apps, zo stelt de toezichthouder, moeten de mogelijkheid krijgen consumenten andere betaalopties aan te bieden.” Dat gaat nu dus gebeuren.

Hoewel we met zijn allen vaak genoeg kritiek hebben op beleidsmakers en toezichthouders (net als een epidemioloog doe je het natuurlijk nooit goed: je bent altijd te laat of te vroeg), laat deze zaak zien hoe je zelfs een groot techbedrijf als Apple nog bij kunt sturen.

Natuurlijk is de zaak nog niet gesloten: het vraagstuk over de hoge commissie van Apple in de Appstore en het feit dat de consument ligt nog op tafel. Misschien dat Apple dacht dat ze een goede sier konden maken door toe te geven op een punt die het minst pijn zal doen. Wie weet.

Goed dat in het stuk bij NOS ook aandacht wordt gevraagd over hetgeen waar veel mensen een aanname over maken, maar wat in de praktijk nog moet blijken: was schiet de consument hier mee op? Want de tegenstanders van Apple in het debat schermden veel met de claim dat consumenten onnodig hoge prijzen betaalde als gevolg van het beleid van Apple. Het is dus interessant om te zien, en relevant om te monitoren, of de prijzen voor consumenten voor de dating-apps nu ook omlaag zullen gaan als gevolg van deze wijziging. Of dat het verschil vooral ten goede zal komen voor de winstmarges van de dienst.

Airbnb maakt grote woorden niet waar – Sociale Vraagstukken

Airbnb maakt grote woorden niet waar – Sociale Vraagstukken

Platformen in de deeleconomie claimen nogal eens bij te dragen aan sociale cohesie en het vertrouwen in de mens. Maar wat is daar van waar? In deze prettig geschreven blog lees je:

“Veel deelplatformen claimen een positieve sociale impact te hebben. Zo zegt spullendeelplatform Peerby dat zij het contact tussen buren bevordert en noemt Airbnb zijn eigen gebruikers een community. Positief gevolg van dit soort persoonlijk contact zou zijn dat het wederzijdse vooroordelen tussen groepen mensen tegengaat. Ofwel, een positieve ervaring met een lid van een groep kan ervoor zorgen dat we ons beeld van die ene persoon bijstellen, maar ook dat we positiever naar de groep kijken waartoe hij of zij behoort.”

Airbnb, het platform dat centraal staat in dit onderzoek, is ook duidelijk in het communiceren van deze claim: “Met de Airbnb-community willen we een wereld creëren waarin mensen zich welkom en gerespecteerd voelen, ongeacht hun achtergrond of hoe ver ze van huis zijn. Hierbij gaan we uit van twee grondbeginselen die van toepassing zijn op zowel hosts als gasten: inclusiviteit en respect.”

Bevindingen

De resultaten van het onderzoek: “In tegenspraak met het gangbare optimistische narratief van de deelplatforms, vonden we niet dat Airbnb-gebruikers meer vertrouwen koesterden in mensen uit landen waar zij via het platform eerder ervaring mee hadden gehad.”

Er zijn een aantal bevindingen die uit het experiment komen:

 1. “Uit eerder onderzoek blijkt dat intensiever contact voor een grotere verandering in vooroordelen zorgt dan oppervlakkig contact”;
 2. “Contact via Airbnb is eerder oppervlakkig dan intensief”;
 3. Airbnb is meer en meer een platform waar de focus ligt op de transactie: “de huurders en verhuurders worden hoofdzakelijk gedreven door financiële redenen en zijn minder vaak op zoek naar intensief contact.”;
 4. “Verder stijgt het aandeel Airbnb-verhuurders dat meerdere woningen verhuurt. Omdat deze professionele verhuurders niet op meerdere plekken tegelijk kunnen zijn, zullen zij minder tijd met hun huurders doorbrengen.”;
 5. De doelgroep voor het onderzoek kwam uit verschillende landen, maar leken toch wel erg veel op elkaar: “De deelnemers aan ons onderzoek hadden geen sterke negatieve stereotypen over hun tegenspelers. Maar als mensen geen vooroordelen hebben, kunnen die vooroordelen ook niet afnemen.”

Analyse

De claim en de dynamiek van platformen als Airbnb zijn de laatste jaren flink veranderd. Waar bij Airbnb in het begin het ‘community’  en ‘delen’ centraal stond en de laatste tijd het steeds meer om de ’transactie met een beleving’ draait. Dat is op zich ook niet heel gek: uiteindelijk moeten platformen een stabiel aanbod hebben en zijn de incidentele verhuren meer leuk voor de diversiteit van het aanbod en de longtail.

Het volgende fragment draait hier ook om: “Ook is er op Airbnb telkens meer informatie beschikbaar over huurders en verhuurders, in de vorm van beoordelingen en onderscheidingen als ‘superhost.’ Dit zorgt ervoor dat gebruikers van het platform al veel over elkaar weten voordat ze elkaar ontmoeten. Dat maakt het contact minder risicovol en daardoor mogelijk minder intens.” Oftewel: wanneer er meer informatie op het profiel aanwezig is, is het risico van het contact ook minder groot.

Ik verwacht dan ook dat hoe meer het platform sturing en controle heeft over de transactie en hoe professioneler het aanbod, hoe minder het sociale component en vertrouwen een rol zal spelen.

Tot slot

Al met al een mooi onderzoek. Wat ik vooral mooi vind is dat de auteurs van het academische paper de moeite hebben genomen om naast het wetenschappelijke artikel ook een goed leesbare blog te schrijven om hiermee de resultaten met een breder publiek te delen. Ik ben van mening dat dat vaker zou moeten gebeuren en zeker bij papers met een maatschappelijke relevantie standaard zou moeten zijn. Er zit immers al zoveel tijd in het onderzoek en het paper, dat die paar uur voor een leesbaar blog er ook nog wel van af moet kunnen om zo de impact van het onderzoek te vergroten.

Spain had a plan to fix the gig economy. It didn’t work | WIRED UK

Spain had a plan to fix the gig economy. It didn’t work | WIRED UK

Vakbonden strijden voor het (uitzend) dienstverband van de maaltijd koerier. Maar wat is het gevolg van zo’n verandering? Worden de voorwaarden voor de koeriers er ook echt beter op?

Als je dat wilt weten, dan is het interessant om eens naar Spanje te kijken. Hier zijn platformen sinds Augustus vorige jaar verplicht de bezorger in dienst te nemen. In dit artikel op Wired lees je dat het in dienst nemen van bezorgers een stuk ingewikkelder en moeizamer verloopt dan je op het eerste gezicht zou denken.

Dan is er nog de claim van de platformen. “Gig companies say that providing employee status would make 23,000 of their 30,000 riders lose their jobs, since they would have to shut down operations in cities with fewer than 100,000 inhabitants.” Deliveroo heeft zich intussen uit Spanje teruggetrokken: de nieuwe wet was het laatste zetje voor het platform om het land, waar het maar niet echt voet aan de grond kreeg, te verlaten.

De claim van de platformen dat door het in dienst nemen banen verloren gaan is aan de ene kant niet zo gek. Nu ligt het risico op geen werk bij de werkende en zijn er altijd meer werkenden ingelogd dan nodig. Bij het in dienst nemen komt het risico (terecht) bij het platform te liggen. Je zou ook kunnen zeggen: “in een krappe arbeidsmarkt waar meer werk dan werkenden zijn, kunnen we dit soort precaire banen missen als kiespijn”. Als je niet verder kijkt dan je neus lang is, zou je het hier zeker mee eens kunnen zijn. Het probleem is dat de waarheid een stuk minder platgeslagen is. Dit blijkt ook uit het volgende fragment:

“However, not all riders dream of becoming staffers. Freitas prefers being a contractor because he feels that working for several platforms will be the only way he can guarantee an income. “I am self-employed because job stability can’t be found in Spain. I’d start a new job, and then be fired a few months later. So I need to have many jobs in case one of them fails,” he says. Like him, many immigrants fleeing from Venezuela’s economic and political crisis now account for a significant proportion of riders in the Spanish takeaway industry. Even those without a work permit can easily rent a Deliveroo or Glovo account from other riders who advertise them on Facebook groups. “It’s the easiest job to find”, says Freitas. “Think about it, you arrive in a foreign country with nothing and someone offers you the chance to make money working off the books… You just do it, I mean, you’ll need to buy food at some point.”

Oftewel: de discussie over de status van de maaltijdbezorger die via platformen geld verdient platslaan dat het in dienst nemen alle problemen oplost, is het grotere probleem negeren. Dan boek je op papier succes (gefeliciteerd!), maar het is de vraag wat de kwetsbare werkende hier mee opschiet. Want wat is het alternatief? En niet dat ik zeg dat platformen daarom maar alles zo moeten kunnen doen, maar denken dat het in dienst nemen alle problemen voor een groep kwetsbare werkenden oplost, is te rooskleurig bedacht.

Startup van de Week Smiler bouwt de grootste marktplaats voor fotografen wereldwijd | MTSprout

Startup van de Week Smiler bouwt de grootste marktplaats voor fotografen wereldwijd | MTSprout

Een paar weken geleden deelde ik een persbericht van Smiler: een platform voor (hobby)fotografen. Afgelopen week stond er een meer uitgebreid artikel op MTSprout over het platform. Het leek mij voor jou interessant om ook deze hier te delen.

Advies AG aan Hoge Raad: maaltijdbezorgers van Deliveroo werken op basis van arbeidsovereenkomst – Hoge Raad

Advies AG aan Hoge Raad: maaltijdbezorgers van Deliveroo werken op basis van arbeidsovereenkomst – Hoge Raad

“De maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de bezorgers de rechten hebben die bij zo’n overeenkomst horen. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) De Bock de Hoge Raad in haar conclusie van vandaag.”

Op 23 december zal de Hooge Raad uitspraak doen. Een spannende dag dus! Zeker omdat dit advies op veel meer werkenden impact kan hebben dan alleen op de maaltijdbezorgers, aldus een interessante blog op ZiPconomy.

Het is dan vervolgens ook de vraag wat er na de uitspraak zal gebeuren. Zo oordeelde de rechter vorig jaar dat taxichauffeurs die via Uber rijden werknemers zijn, maar is er in de tussentijd voor de chauffeur nog niets veranderd. En daarom eist FNV dat er een dwangsom komt. Een prima manier om het proces te versnellen. Al laat het eerdergenoemde Wired artikel zien dat de waarheid een stuk ingewikkelder in elkaar zit…

In de media

Reflectie op kabinetsreactie initiatiefnota ‘herovering van de platformeconomie’ – ZiPconomy

Reflectie op kabinetsreactie initiatiefnota ‘herovering van de platformeconomie’ – ZiPconomy

Mijn bijdrage vorige week waarin in reflecteerde op de kabinetsreactie initiatiefnota ‘herovering van de platformeconomie’ is ook gedeeld op ZiPconomy.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rondom de platformeconomie? Of op zoek naar een spreker over de platformeconomie voor een online of offline event?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail ([email protected]) of telefoon (06-50244596).

Bezoek ook mijn YouTube kanaal met ruim 300 interviews over de platformeconomie en mijn persoonlijke website waar ik regelmatig blogs deel over de platformeconomie. En lees mijn boek ‘Platformrevolutie – Van Amazon tot Zalando, de impact van platformen op hoe wij werken en leven’.

Reflectie op de kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘herovering van de platformeconomie’

Goedemorgen! Twee weken geleden kwam de kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘herovering van de platformeconomie’ uit. Eem reactie op een initiatiefnota uit 2019. Ik heb de nota én de reactie uitvoerig gelezen en heb deze 296ste editie van mijn nieuwsbrief gebruikt om hier een uitvoerige analyse over te schrijven. Wat voor mij mooi was om te zien dat het kabinet in deze reactie het belang van dataportabiliteit voor platformwerkers onderschrijft, aangezien juist dat hetgeen is dat ons is gelukt met het KlusCV project. Ontzettend gaaf om dat dan ook in deze reactie terug te lezen. Veel leesplezier en fijne week!

Het is in de media alweer een tijdje stil in het debat rondom platformwerk. Er zijn de afgelopen jaren de nodige uitspraken geweest en er spelen op de achtergrond nog enkele lopende rechtszaken. Het gegeven dat uit deze lopende rechtszaken niets naar buiten komt, wijst erop dat ook hier nog geen duidelijke winnaars of verliezers uit zijn gekomen. Immers: successen worden altijd met ronkende persberichten gevierd.

Intussen groeit de markt van platformwerk door en lijkt het gevoel van urgentie van de discussie wat af te zwakken nu door een schaarse arbeidsmarkt tarieven hoger dan ooit zijn en veel platformen zelf voorzieningen mbt verzekeringen organiseren. Hoewel het debat naar buiten toe minimaal is, zitten beleidsmakers niet stil. Zo presenteerde de Europese Commissie in December 2021 een wetsvoorstel voor platformwerk, waarin voorstellen over de juridische status van de platformwerker en transparantie in o.a. automatische besluitvormingsprocessen zijn voorgesteld.

In Nederland hebben instituten als de SER en TNO de afgelopen jaren de nodige onderzoeken rondom dit onderwerp uitgevoerd, maar de politiek zelf houdt zich op de vlakte. Tot twee weken geleden: op 3 juni kwam de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de kabinetsreactie op de initiatiefnota ‘herovering van de platformeconomie’. Een reactie op een motie die op 26 juni 2019 (!!) is ingediend door toenmalig PvdA kamerlid Gijs van Dijk. In dit stuk een reflectie op – en samenvatting van – deze reactie. En een korte vooruitblik. Of noem het een wens.

Inleiding

In de motie van van Dijk worden enkele zaken aangehaald:

 1. De onduidelijkheid van de arbeidsrelatie;
 2. De zwakke onderhandelingspositie van platformwerkers;
 3. Eerlijke voorwaarden voor platformwerkers;
 4. Inzicht en inspraak in de algoritmes van platformen;
 5. Dataportabiliteit.

In het 14 pagina’s tellende document (een aantal dat ik nog wel mee vind vallen) krijgt van Dijk antwoord op zijn vragen. Net als eerdere berichtgeving ziet het kabinet platformwerk als een positieve ontwikkeling, maar herkent zich ook in de punten van van Dijk. Uit de reactie: “Het kabinet wil daarom – in de bredere context van de arbeidsmarkt – stappen zetten om de positie van platformwerkers te verduidelijken en waar nodig te verbeteren.”. Een mooie ambitie.

Onduidelijkheid arbeidsrelatie

In de passage ‘Problematiek rondom onduidelijkheid arbeidsrelatie’ wordt gesteld dat: “de problematiek rondom schijnzelfstandigheid en onduidelijkheid over de arbeidsrelatie rondom platformwerk is weliswaar onderdeel van de bredere problematiek van onduidelijkheid over de afbakening tussen zelfstandigen en werknemers, maar is extra klemmend in de sfeer van platformwerk.”

Waarom de problematiek ‘extra klemmend is in de sfeer van platformwerk’ wordt mij niet geheel duidelijk. Mogelijk kan dit komen doordat platformen drempels verlagen en bestaande onduidelijkheid hierdoor sneller kan worden ‘opgeschaald’. Je kunt er dan voor kiezen om naar de versnellende factor te kijken, of het bij de kern aan te pakken. Die laatste optie lijkt mij de meest verstandige keuze.

In de nota van van Dijk wordt ook gesproken om de arbeidsrelatie te verduidelijken door het omkeren van de bewijslast. Kort gezegd: niet de werkende, maar het platform moet bewijzen welke contractvorm de werkende die klussen uitvoert via het platform heeft. De zogenaamde ‘werknemer tenzij’ route.

In de reactie wordt verwezen naar het Europese wetsvoorstel waar vijf criteria worden voorgesteld. Wanneer een platform aan twee of meer criteria voldoet, is het werkgever. De criteria:

 • Het platform bepaalt de beloning van de werkende;
 • Het platform stelt eisen aan het uiterlijk van de werkende (zoals het dragen van een uniform);
 • Het platform monitort de prestaties van de werkende via digitale middelen;
 • Het platform bepaalt de werktijden;
 • Het platform beperkt de mogelijkheden van de werkende om voor anderen te werken.

De minister geeft aan mee te willen gaan in deze denkwijze, maar geeft ook aan dat er een uitdaging is in het stellen van normen: “Heel open normen zijn niet geschikt omdat ze aan de voorkant te weinig zekerheid bieden. Tegelijkertijd is ook een té smalle benadering niet wenselijk en naar verwachting niet toekomstbestendig.”

Die uitdaging zie je ook in de criteria uit het Europese wetsvoorstel. Alleen platformen die bemiddelen in een on demand transactie (bezorging en taxi) zullen onder deze wet zullen vallen. Alle andere platformen, zoals de platformen die bemiddelen in dienstverlening aan huis (schoonmaak, oppas en huiswerkbegeleiding) en platformen in de to-business dienstverlening, vallen hierbuiten.

Daarnaast zit er ook een gevaar in deze criteria, namelijk dat de status van de werkende afhankelijk is van de manier waarop de bemiddeling tot stand is gekomen. En dat is naar mijn mening niet een heel sterke (lees: heel zwakke) benadering die in de kern de problemen die er zijn niet op gaat lossen. Een goed voorbeeld hiervan is de commotie vanuit de bonden over platformen die bemiddelen in thuisschoonmaak, terwijl er al tientallen jaren niet-platform bemiddelaars actief zijn die een identieke dienst aanbieden en bij strengere wetgeving van platformwerk een oneerlijk voordeel zullen hebben. Een duidelijk geval van selectieve pleisters pakken in plaats van de kern van het probleem aanpakken zou ik zeggen.

Versterken onderhandelingspositie van platformwerkers

In de reactie wordt gesproken over “de vaak zwakke onderhandelingspositie van platformwerkers”, zonder dat dit verder wordt onderbouwd. Ik ben zelf wel benieuwd waar dit vandaan komt. Er zijn immers diverse vakbonden opgericht door maaltijdbezorgers, taxichauffeurs en andere platformwerkers. En ik ben wel benieuwd of platformwerkers zich in bepaalde sectoren nu echt minder goed organiseren dan collega’s in eenzelfde sector maar niet door een platform bemiddeld.

De reactie geeft aan dat er de nodige mogelijkheden voor platformwerkers zijn om zich te organiseren: “De ACM heeft in de ‘Leidraad tariefafspraken zzp’ers’ uiteengezet welke uitzonderingen dit zijn en tevens verduidelijkt onder welke voorwaarden collectief onderhandelen voor en door zzp’ers toegestaan is. <…> Het gaat hierbij over de toepassing van het mededingingsrecht en het toezicht van de Commissie op collectieve afspraken tussen en met zzp’ers. Het zegt niets over de juridische status van zzp’ers op grond van andere domeinen, zoals het arbeidsrecht of fiscaalrecht. Omgekeerd is de juridische status van een zzp’er op grond van diedomeinen ook niet bepalend voor de beoordeling van de activiteiten van een zzp’er onder het mededingingsrecht. <…> Deze groep zzp’ers die zij-aan-zij werken met werknemers in een bedrijf of sector, zijn voor die activiteiten geen onderneming in de zin van de Mededingingswet. <….> Onlangs heeft de Europese Commissie ontwerprichtsnoeren gepubliceerd waarin zij beschrijft welke ruimte het Europese mededingingsrecht zzp’ers biedt om gezamenlijk met opdrachtgevers te onderhandelen. <….> De Commissie is verder voornemens om niet langer in te grijpen bij collectieve afspraken tussen zzp’ers die zich in een zwakke onderhandelingspositie bevinden en daardoor niet in staat zijn hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.”

Daarnaast is het de vraag of werkenden in de praktijk de regels mbt mededing als beperkend ervaren om zich te organiseren. Ik kan mij dit om eerlijk te zijn niet voorstellen. De vakbonden die ZZP’ers vertegenwoordigen die ik heb gesproken maken zich weinig zorgen over mogelijke issues mbt mededinging. Angst voor mededinging lijkt mij dan ook echt niet een drempel voor platformwerkers om zich te organiseren.

Als laatst bij dit onderwerp een interessante passage: “Daarnaast kunnen werkenden, inclusief werknemers en zzp’ers, zich verenigen in een zogenoemde werkerscoöperatie. De werkers sluiten een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met de werkerscoöperatie, die deze vervolgens als werknemers of zzp’ers inzet om werkzaamheden te verrichten voor het platform.” Dit idee komt uit het paper van J.M. van Slooten & J. Holscher, ‘De werkerscoöperatie’. Naast de activiteiten van Smart in België (welke ik hier omschrijf) is dit concept nog niet in de praktijk gebracht. Wat overigens een heel interessant experiment zou zijn!

Dataportabiliteit

Over dit onderwerp wordt in de nota en in de reactie het volgende gezegd:

“Voor een deel van de platformwerkers speelt data over hun kennis, ervaring en prestaties een belangrijke rol in het krijgen van werk. Het kunnen meenemen van deze data (dataportabiliteit) naar andere platformen stelt platformwerkers beter in staat om over te stappen naar een ander platform. De initiatiefnemer pleit er daarom voor dat de overheid het meenemen van de opgebouwde reputatiedata van platformwerkers bevordert en optreedt tegen platformen die dit verhinderen.

Het kabinet onderschrijft dat platformwerkers zoveel mogelijk in staat moeten worden gesteld om hun data, waaronder recensies, integraal mee te nemen naar andere platformen. Het eenvoudig ‘meenemen’ van deze data is niet alleen in het belang van de platformwerker, maar kan ook in het belang zijn van de consument. Het biedt consumenten immers waardevolle informatie om te kiezen voor welke producten of diensten zij willen afnemen, en van wie. Bovendien versterkt het de concurrentie tussen platformen onderling.

Het kabinet constateert dat bestaande regelgeving weliswaar aanknopingspunten biedt voor het meenemen van gegevens door platformwerkers, maar tegelijkertijd geen afdwingbare rechten voor platformwerkers om hun recensiedata mee te nemen. Het kabinet is daarom voornemens om in de gesprekken die het voert met platforms in het kader van het eerdergenoemde richtlijnvoorstel, de mogelijkheden tot het overdragen van data die voor platformwerkers van waarde zijn, aan de orde te brengen.”

Om te beginnen natuurlijk heel mooi dat het kabinet onderschrijft dat platformwerkers hun data mee moeten kunnen nemen. Dit is precies wat ik met mijn KlusCV initiatief doe: een standaard waarmee platformen data delen rondom transactie en reputatie met de platformwerker. Nu nog een export, in de toekomst ook mogelijk een import. KlusCV heeft nu al impact op +50.000 platformwerkers en is al meer dan 3.000 keer gedownload door platformwerkers die via de 4 deelnemende ‘launching platforms’ klussen hebben uitgevoerd. Ik ben in gesprek met andere platformen om deze standaard breder te omarmen.

Het zou wel mooi zijn wanneer de overheid niet alleen punten aan de orde stelt, maar ook een verantwoordelijkheid neemt in het opzetten en (vooral ook) borgen van een dergelijke infrastructuur. Om dit vervolgens ook door te trekken naar andere vormen van arbeidsbemiddeling waarbij data wordt opgeslagen van transacties. Lees: de uitzendsector. De eerste gesprekken hiervoor starten binnenkort.

Waarbij niet moet worden vergeten essentiële vragen te stellen én budget vrij te maken voor onderzoeken. Het debat over portabiliteit blinkt uit in het aantal aannames, zo ook deze reactie. Zoals: wat is de waarde van die data voor de werkende? En: draagt deze meegenomen data bij aan het vertrouwen van de werk- of opdrachtgever en binnen welke context? De waarde van het meenemen van data wordt zonder achtergrond als waardevol bestempeld, terwijl er nog heel veel is dat we niet weten. Daarom moeten deze aannames worden gevalideerd. Met KlusCV start ik binnenkort een aantal van dit soort onderzoeken, maar dat is slechts een begin. Ik nodig anderen uit om dit onderwerp ook te omarmen.

Conclusie

Al met al een reactie met goede punten, al ben ik erg benieuwd naar het vervolg en de ambitie die het kabinet heeft met het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt. In het stuk wordt gezegd: “Het is een urgente en tegelijkertijd complexe opgave die het kabinet ter hand neemt.”. Wat ik altijd doe wanneer iets complex is geworden: vereenvoudigen. Want complexiteit is niet moeilijk en eenvoud is een kunst.

Tot nu toe lijkt, en dat komt ook terug in deze reactie, dat het meer gelijktrekken van contractvormen vooral zit in het versoberen van de zzp status, zonder te tornen aan het heilige (vaste) contract. Een echte hervorming van de arbeidsmarkt is daarme nog ver weg, hoewel deze hervorming in deze tijden meer dan ooit nodig zijn. Er zijn steeds meer mensen die dit onderschrijven en ook laten zien dat het niet (alleen) de gevestigde partijen zijn die het verschil kunnen maken. Zo sprak Hans Borstlap onlangs in een podcast nog de wijze woorden: “Ik weet niet of een overheid voorop kan lopen. Die leggen dingen vast die gegroeid zijn. En dus moet de vernieuwing van iets anders komen. En ik zou bijna willen zeggen van de nood der tijden: begin gewoon en laat de wetgever zien hoe het werkt. Zoek de randen van de regels op en als jij kans ziet om op een niet gebruikelijke manier mensen die nu in de berm van de economische snelweg verkeren, om die op die snelweg te krijgen, moet ik nog zien wie jou tot de order roept. Begin!”.

En met die woorden wil ik dit stuk eindigen: begin! Ga experimenteren, ook in het delen van data. Ga valideren. Erken dat er veel is dat we niet weten en ga vanuit nieuwsgierigheid op zoek naar betere oplossingen. Startend vanuit gemeenschappelijke waarden. Waarbij je het best kunt beginnen met het kijken naar de volledige context in plaats van het selectief shoppen. En erkennen dat de zekerheid die we ons nu voorhouden eigenlijk schijnzekerheid is en controle een illusie. Veel succes en plezier 😉

Mooie tool: de Platform Navigator | Hoe ziet een eerlijk platform er uit? | Kluseconomie case: Smiler | Inzichten voor platformwerkers door bundelen van data

Goedemorgen! Vorige week was er een weekje geen nieuwsbrief, simpelweg omdat die week weinig relevant nieuws was verschenen. Gelukkig was dat afgelopen week wel anders en daarom weer een editie (de 295ste!) van mijn wekelijkse nieuwsbrief.

De afgelopen twee weken naast mijn onderzoeken en andere activiteiten weer ‘live’ kennis mogen delen voor o.a. deelnemers van de UvA-Academy over de toekomst van werk en een gastcollege bij de Universiteit Twente. Fijn dat het weer kan.

Daarnaast de prijsuitreiking van de Emerce Dutch Innovation Awards (DIA) in de Beurs van Berlage bijgewoond. KlusCV was genomineerd in de categorie data. Helaas hebben we de nominatie niet kunnen verzilveren in een award, maar terugkijkend naar de avond moet ik toch echt wel bekennen dat het ontzettend tof is dat een case met minimaal budget, uitblinkend in eenvoud, toffe stakeholders en vanuit een unieke samenwerking en maximale impact een plek tussen al die grote dure merken heeft weten te bemachtigen. Ik ben nooit zo goed in terugkijken naar / erkennen van eigen successen en hier trots op zijn, maar in dit geval moet zelfs de nuchtere ik bekennen erg trots te zijn. Zeker omdat het onderwerp nu ook echt op de politieke agenda staat (volgende week meer hier over).

Dan weer over op de orde van de dag 😉 In deze editie weer 5 mooie stukken voor je verzameld en voorzien van mijn duiding en commentaar en ook twee stukken uit de media waar ik zelf een rol(letje) in speelde gedeeld. Fijne week!

The Platform Navigator – Bosch IoT Lab

The Platform Navigator – Bosch IoT Lab

Voor het uitdenken van een platform strategie wordt nog vaak het bekende Business Model Canvas gebruikt. Dit is een mooie methode om jezelf te dwingen om aan alle mogelijke stakeholders te denken in het uitdenken van een propositie, maar het is ook een beperkt model voor het uitdenken van platformen. Zo hebben platformen immers twee klanten: vraag en aanbod en zijn er bij platformen meer samenwerkingen mogelijk dat in het traditionele canvas passen. Een meer op platformen toegesneden canvas is de ‘Platform Design Toolkit‘. Het nadeel van deze methode is dat het een behoorlijke verzameling aan canvassen is en het, in mijn ervaring, behoorlijk wat verdieping vraagt om de canvassen te gebruiken. Iets té uitgebreid dus.

Via mijn werkzaamheden bij de Haagse Hogeschool, we zijn bezig om een minor Platformeconomie op te zetten, én via een postvan Marco Derksen kwam ik in aanraking met een derde methode / variant: ‘The Platform Navigator’. “Door de belangrijkste literatuur en meer dan 150 cases te bestuderen, hebben Felix Wortmann, Sven Jung, Wolfgang Bronner en Oliver Gassmann vanuit Bosch en de universiteit van St. Gallen 88 patronen geïdentificeerd in vijf fasen om platform business modellen te ontwerpen en te implementeren.

Het recent gelanceerde rapport ‘The platform navigator: 88 patterns to design and implement platform business models‘ (pdf) biedt naast de platform navigator een platform canvas (pdf) dat kan worden gebruikt bij het vormgeven en implementeren van een platform.”

Ik zie de Navigator als een handige en complete tool om jezelf te dwingen de juiste vragen te stellen bij het uitwerken van een platform idee. Het bijbehorende YouTube kanaal neemt je overzichtelijk mee in de verschillende stappen:

 1. Ideate
 2. Design
 3. Monetize
 4. Scale
 5. Manage

Mocht je een platform idee verder willen uitwerken is dit dus een prima en laagdrempelige manier om je door het proces van concreet maken van het idee te leiden.

Is de Navigator perfect? Zeker niet. Zo is het volstrekt onduidelijk hoe de input van de 150 cases is meegenomen in het design van de Navigator en de bijbehorende 88 patronen. Wanneer je de PDF leest dan lijkt het ook meer dat eerst het rapport is geschreven en achteraf is gekeken welke (algemene) literatuur hier bij past als bronvermelding. Dat de bronvermelding is op gezet als ‘Literature and further reading‘ zegt wat mij betreft genoeg.

Is dit erg? Voor 99% van de gevallen niet en het blijft een prima algemene tool voor platform design. Let wel op: het gaat met deze Navigator vooral om ‘solo’ en ‘from scratch’ platformen. Niet in hoe je een bestaande organisatie transformeert naar een platform organisatie. Dit is natuurlijk ook een stuk lastiger te vangen in een ‘algemeen’ model, maar het zou goed zijn wanneer iemand hier een keer serieus tijd in gaat steken. Mijn agenda zit behoorlijk vol, dus wie interesse heeft: laat het weten!

Nieuw sociaal netwerk uit Nederland wil alternatief bieden voor ‘plundernetwerken’ | NU.nl

Nieuw sociaal netwerk uit Nederland wil alternatief bieden voor ‘plundernetwerken’ | NU.nl

“Begin volgend jaar verschijnt PubHubs, een nieuw sociaal netwerk van Nederlandse bodem waar gelijkgestemden elkaar kunnen vinden. De oprichters maken er een belangrijk punt van dat gegevens van gebruikers nooit verzameld worden. “Wij worden geen plundernetwerk”, zegt Bart Jacobs, bedenker van PubHubs en hoogleraar Computerbeveiliging in Nijmegen.”

Een mooi initiatief en ook een heel goede manier om ervaring op te doen hoe een ‘eerlijk’ platform met respect voor privacy, publieke waarden en democratische legitimiteit er uit zou moeten zien. Want hoewel het heel makkelijk is om te roepen wat er allemaal mis is met de huidige generatie social media platformen, is het juist interessant om te verkennen wat dan wél werkt. En volgens mij kan dit project daar heel goed aan bijdragen.

Smiler comes up with a different kind of gig economy for event and venue photographers – TechCrunch

Smiler comes up with a different kind of gig economy for event and venue photographers – TechCrunch

Wanneer het gaat over platformwerk, dan wordt er voornamelijk gesproken over bezorging, taxi, dienstverlening aan huis of to-business platformen voor horeca, logistiek en retail. Daarom is het goed en leuk dat er ook af en toe een heel ander soort casus voorbijkomt. Afgelopen week was dit het internationale platform van Nederlandse bodem Smiler:

“Freelance photographers can simply use the platform to roam around events, selling event photography formally attached to the venue and allowing customers to buy photos there or later online.

Launched in May 2021, Smiler is an on-the-spot photography marketplace used by freelance, professional and enthusiast photographers. They show the customer a QR code to connect them to the photos. Customers are then matched with their photoshoot, which they can then review and purchase.

It means any photographer can then trade at a large number of public locations around the world, or at one of Smiler’s partner venues. It now has more than 9,000 photographers on its books.”

Wat mij interesseert in dit platform is dat je geen professionele fotograaf hoeft te zijn om via dit platform aan de slag te kunnen gaan. Ik ben dan ook heel benieuwd welk deel van de fotografen het platform als opstapje naar een (meer) professionele carrière als fotograaf gebruiken. Voor een platform als deze zou het natuurlijk voor de platformwerkers heel interessant kunnen zijn om hun portfolio, inclusief klantreviews, te kunnen downloaden. Dat zou via een standaard als KlusCV kunnen, of via een eigen standaard.

How has the rideshare fuel surcharge actually worked out for drivers?

How has the rideshare fuel surcharge actually worked out for drivers?

Platformen bedienen markten waar de verschillende zijden van het platform gefragmenteerd zijn. Dit geeft platformen een grote machtspositie. Een manier om hier meer balans in te krijgen is door een van de zijden te laten organiseren. Dit is ook een van de redenen dat ik veel naar coöperatieve oplossingen kijk.

Een mooi voorbeeld hierin is Driver’s Seat Cooperative: een coöperatie van taxi chauffeurs. Zij verzamelen data van de chauffeurs en maken daar analyses van om hen inzicht te geven en beter geïnformeerde keuzes te laten maken.

In dit voorbeeld gaat het over het verzamelen en analyseren van data met betrekking tot de brandstof toeslagen die chauffeurs hebben ontvangen: “Rideshare and delivery drivers were among the first to feel it when gas prices started skyrocketing earlier this year. Uber and Lyft responded with a per trip fuel surcharge of $0.45 to $0.55 and said they’d test it for 60 days. Exactly how has this surcharge been working?”

Een initiatief als  Driver’s Seat Cooperative laat zien hoe je waarde kunt creëren voor werkenden door te organiseren. Een soort van data vakbond dus. Dit soort initiatieven zou je mogen verwachten van traditionele vakbonden, maar dat heb ik nog niet gezien. En dat is hartstikke zonde. Ook vakbonden zouden platformen en technologie moeten gebruiken om zichzelf opnieuw uit te vinden. En dat is als het aan mij ligt niet iets vrijblijvends: het is een verantwoordelijkheid die zij vanuit de positie die de bonden hebben (wees eerlijk: ook daar valt iets te zeggen over marktmacht) zouden moeten nemen.

16 digitale merken die 1.000 gerechten per dag bereiden vanuit een keuken

16 digitale merken die 1.000 gerechten per dag bereiden vanuit een keuken

Kort en interessant inkijkje in de productiekeukens van de toekomst. Keukens waar bestaande, maar ook vooral virtuele restaurants die alleen bezorging doen en geen fysieke locaties hebben, vanuit werken. Ik ben benieuwd in hoeverre dit in Nederland groot gaat worden, maar de gedachte achter deze productie keukens en virtuele merken, die op alle vlakken veel efficiënter en goedkoper kunnen produceren dan een normaal restaurant, is ontzettend logisch.

Uitreiking Dutch Interactive Awards

Zoals bij de intro vermeld: niet gewonnen, maar wel ontzettend trots om met KlusCV tussen al die grote namen en merken te mogen staan! Op de foto met het team met toppers van Freshheads.

In de media

Kaf van het koren gescheiden in Flitsbezorg-land | NPO Radio 1

Kaf van het koren gescheiden in Flitsbezorg-land | NPO Radio 1

Te gast bij Radio1. “Binnen tien minuten je boodschappen thuis afgeleverd krijgen. Snelheid en gemak staan bij flitsbezorging voorop. Lange tijd leek het fenomeen de wind in de zeilen te hebben. Maar deze week werd bekend dat flitsbezorgers Getir en Gorillas voor het eerst mensen moeten ontslaan. Zo’n vijfduizend medewerkers staan op straat.”

Van kleren verkopen tot seksuele intimidatie op Vinted: ‘Mag ik een gedragen bikinibroekje van je kopen?’ | bd.nl

Van kleren verkopen tot seksuele intimidatie op Vinted: ‘Mag ik een gedragen bikinibroekje van je kopen?’ | bd.nl

‘Wat is je borstomvang?’ Dit is een van de vele vragen die de 23-jarige Celine uit Brabant krijgt op Vinted. Hier blijft het niet bij. ‘Ik wil dat je op mijn gezicht komt zitten’ en ‘ik betaal je 50 euro als je gebruikt ondergoed opstuurt dat sterk ruikt’. Dit zijn een paar berichten waar de 26-jarige Andreea uit Maastricht mee te maken krijgt.

Contact

Inspiratie opgedaan en advies of onderzoek nodig bij vraagstukken rondom de platformeconomie? Of op zoek naar een spreker over de platformeconomie voor een online of offline event?

Neem gerust contact op via een reply op deze nieuwsbrief, via mail ([email protected]) of telefoon (06-50244596).

Bezoek ook mijn YouTube kanaal met ruim 300 interviews over de platformeconomie en mijn persoonlijke website waar ik regelmatig blogs deel over de platformeconomie. En lees mijn boek ‘Platformrevolutie – Van Amazon tot Zalando, de impact van platformen op hoe wij werken en leven’.