Collaborative Economy Update – Issue #7

Het was weer een mooie week waarin ik vol bezig was met de voorbereidingen voor mijn mini expeditie in juni met vraagstukken rondom online ‘rating & reputation’. In zo’n 15 interviews met mensen uit verschillende disciplines ga ik (uiteraard met videocamera) in gesprek over de 5 hoofdvragen die ik rondom het onderwerp dat in mijn ogen een van de belangrijkste dilemma’s is in de collaborative platform economie. Mijn 5 meest prangende vragen zijn:

1. hoe werken deze systemen
2. zijn ze echt nodig
3. wie is de baas?
4. wat doen zij met ons als mens?
5. wat moet er veranderen om hier een duurzaam model van te maken?

Daarnaast ook ‘druk’ met de voorbereidingen voor OuiShareFest volgende week in Parijs en diverse presentaties die komen gaan.

Collaborative Economy top 5

Crowdfunding is geen spaarrekening – de Volkskrant – Blendle

Goed stuk (via Blendle) wat aanzet tot nadenken over de werkelijke risico’s van crowdfunding. Een paar fragmenten:

Over het aantal projecten en de mogelijkheid tot risico spreiding zegt Simon Douw: “nu zijn er duizenden ondernemingen waaraan je geld kunt lenen en jaarlijks komen er duizend nieuwe bij”
>> Dit is makkelijk gezegd, maar als Nederlandse crowdfinancing investeerder is de keuze nog steeds erg beperkt en moet je er in veel gevallen snel bij zijn om überhaupt in een project te kunnen investeren.

“Crowdfunders worden zich volgens Douw meer bewust van de noodzaak te spreiden en geen geld te gebruiken dat ze op korte termijn nodig hebben.”
>> Een belangrijke aanvulling. Al vermoed ik dat er weinig serieus geld in crowdfunding terecht komt: bij lening heb je pas na een paar jaar je geld met een bescheiden rendement terug en investeer je via aandelen crowdfunding in ‘de nieuwe Facebook’ (ja, een dooddoener…), dan moet je doorgaans ook een flink aantal jaren geduld hebben voordat je echt kunt cashen van je waardevolle (en vaak flink verwaterde) aandeel.

“Dit toont de twee gezichten van crowdfunding. Aan de ene kant is het een manier om duurzame projecten van de grond te tillen zonder tussenkomst van de bank. Aan de andere kant is het een nieuw financieel product, waarvan de risico’s nog onduidelijk zijn.”
>> Al met al een extra reden om de termen crowdfunding (voor donalties en presales) en crowdinvesting (lening en aandelen) van elkaar te scheiden.

Panopticon Online Documentaire | Peter Vlemmix

Tijdens de voorbereidingen voor de mini expeditie over online reputatie en waardering op platformen kwam ik deze documentaire uit 2012 tegen. “Ook niks te verbergen? Dat zeggen veel mensen. Maar controle op onze levens neemt toe en privacy staat onder druk. Maar hoe gebeurt dit precies? Waarom is het ooit liberale Nederland zo veranderd, en wanneer ga jij de gevolgen echt merken?” Alweer een paar jaar geleden gemaakt, maar het onderwerp is actueler dan ooit. Uiteraard ga ik tijdens mijn mini expeditie in juni met hem in gesprek.

Airbnb Launches New Products to Inspire People to “Live There” | Business Wire

Dat Airbnb het niet ‘alleen’ bij accomodaties zou houden in hun kruistocht om toeristen een ‘local experience’ te faciliteren, dat is geen verrassing. Toen ik onlangs mijn appartement voor het OuiShareFest in Parijs boekte, kreeg ik na het boeken het aanbod om een tour door de stad te krijgen door een local. In dit stuk: “Airbnb, the world’s leading community-driven hospitality company, has unveiled the next chapter in its mission to change the way people travel, offering an alternative to mass produced tourism”. Interesting read. Ben benieuwd ook naar hun strategie hierin en de impact die zij gaan hebben op lokale ‘local’ initiatieven. Stukmaken, samenwerken of opkopen…. (of niet.)

Neelie Kroes aangesteld als hoofd adviesraad Uber | NU.nl

Neelie Kroes aangesteld als hoofd adviesraad Uber | NU.nl

Neelie Kroes wordt voorzitter van een belangrijke adviesraad van taxibedrijf Uber. Exact anderhalf jaar na haar officiële ‘afkoelperiode’. Geeft nog eens aan hoe slim Uber het spel speelt. Respect hoe ze haar aan het bedrijf hebben weten te binden en dit geeft nogmaals de potentie van het bedrijf aan.

De burger is niet boos, maar losgezongen van de bovenlaag | Het Financieele Dagblad

De burger is niet boos, maar losgezongen van de bovenlaag | Het Financieele Dagblad

Goed stuk in het FD. Door je gratis te registreren kun je het hele stuk lezen. Een paar fragmenten:

“Een eigen school of dorpswinkel beginnen, de buurt leefbaarder maken: steeds meer groepen Nederlandse burgers nemen hun bestaan in eigen hand. Het CBS noteert een verdubbeling van het aantal burger initiatieven sinds 2007.”

“Gert van Dijk, hoogleraar coöperatieve strategie aan Nyenrode en de Tilburg University:

‘Burgers hebben vlijmscherp door wat er aan de hand is. Als klant bij de overheid, of als werknemer bij bedrijven zien ze dat veel organisaties niet meer van hen zijn. De onderlaag is losgezongen van de bovenlaag. Het verontrustende is dat we de hele samenleving op die gedachte hebben ingericht. Daar komt ook al het toezicht vandaan. Nederland dreigt te bezwijken onder de hoeveelheid toezichthouders die denken dat zij het maatschappelijk rendement moeten bewaken. Een gigantisch misverstand. Ze zadelen ons juist op met ­inefficiënte en overbodige bestuurslagen, want die proberen op hun beurt weer te voldoen aan de eisen van de toezichthouder. Ze zijn dus met andere dingen bezig dan een betere dienst of product.’

Van Dijk ziet een onderstroom in de samenleving waar de traditionele instituten niet tegenop kunnen roeien. Dat is onverstandig, omdat de economische gevolgen aanzienlijk kunnen zijn.‘Het moment is dichtbij dat de nieuwe economische activiteiten grote bedrijven pijn gaan doen. Om een voorbeeld te geven: buiten de bank gebeurt meer aan innovatie dan erbinnen. De overheid heeft weliswaar op papier de participatiesamenleving in het leven geroepen, maar wordt door de ontwikkelingen ingehaald. Straks mag de overheid blij zijn te mogen participeren in de burgercollectieven.’”

Eigen publicaties

Platformen: de ultieme natte droom van iedere inspecteur | Marketingfacts

Platformen: de ultieme natte droom van iedere inspecteur | Marketingfacts

Platformen verlagen drempels waardoor activiteiten die al jaren plaatsvinden (zoals in dit voorbeeld thuisrestaurants) ineens de potentie hebben om schaalbaar te worden. Dit vraagt van inspecties om in te spelen op activiteiten die eerst in een grijs gebied plaatsvonden (te klein, te gefragmenteerd). In spelen kan door de regels van de ‘grote’ spelers op dit grijze gebied te plakken. Maar het kan ook anders.

Deeleconomie vanuit het perspectief van de gebruiker – Crowd Expedition

Deeleconomie vanuit het perspectief van de gebruiker – Crowd Expedition

Onlangs sprak ik in ‘het buurtatelier’ in Rotterdam, je zou deze plek ook wel een offline platform kunnen noemen, journalist Robert Visscher. Samen met zijn vrouw Martine Zeijlstra onderzocht (en beoefende) hij anderhalf jaar lang de deeleconomie vanuit het perspectief van de gebruiker. Hun ervaringen deelden zij in het boek ‘Delen doe je zo, de deeleconomie in de praktijk’. Zie hier het interview en wat food4thought.

Foto van de week

Skype call met 4 nationaliteiten ter voorbereiding van de sessie over crowdfunding die ik modereer op het OuiShareFest in Parijs over twee weken. Op de laatste dag om 17:00uur, dus besloten om er een interactieve sessie van te maken. Aan de bak dus 😉

Martijn Arets – Issue #6

Voordat de storm privé losbreekt rondom de aankoop en verkoop van huizen en zakelijk rondom nieuwe expedities en bezoeken aan OuiShareFest in Parijs en The Next Web in ons eigen Amsterdam stond afgelopen week in het teken van familie, rust en Bollo de Beer in de bossen rondom Apeldoorn. Veel heb ik gelezen over Elon Musk (hierover later meer….) en over online reputatie en waardering en de impact hiervan op de mens. Na eerder een blog te hebben geschreven over dit onderwerp heb ik besloten om in deze zomer rondom dit onderwerp een mini expeditie van 10 interviews te doen in 10 dagen. Ook hierover binnenkort meer. Niet omdat ik je er niet meer over wil vertellen, maar simpelweg omdat ik het nu ook nog even niet weet 😉

Collaborative Economy top 5

ING publiceerde deze week een eigen onderzoek waarin zij het volgende ‘nieuws’ deelden: “Eén op de zes woningbezitters in toeristisch Amsterdam verhuurt deze woning via Airbnb. Zij kunnen hiermee al snel zo’n 350 euro per maand netto verdienen. De eigen woning wordt zo naast een plek om te wonen, ook een manier om inkomsten te genereren. Een huis wordt zo letterlijk en figuurlijk meer waard. Huizenkopers die uitgaan van structurele Airbnb-inkomsten zouden hiermee de lasten kunnen betalen van een extra hypotheek van bijna 100 duizend euro. Zo duwt Airbnb de huizenprijzen in toeristisch Amsterdam extra omhoog.” Ik was verbaast over het stuk om meerdere redenen. Ten eerste omdat er een aantal aannames gemaakt zijn (en ja, aannames kun je altijd ter discussie stellen) die zo zijn neergezet om de pakkende conclusie te kunnen onderbouwen. Slim wat PR waarde betreft (vele media namen het bericht zonder zelf na te denken over), maar ik vind dat je van een bank die naast eigengewin (hogere hypotheken verstrekken) ook het belang van de klant centraal moet stellen (behoeden van nemen van te grote risico’s en maken van keuzes op basis van onzekere en incomplete factoren). Een dieper blogje hier over volgt waarschijnlijk een dezer dagen.

Banen zijn er misschien weinig, klussen genoeg

Interview met Floyd Sijmons, baas van (een niet pure maar wel afgeleide vorm van) p2p schoonmakers platform Helpling. Meegenomen in de top 5, omdat hoe vaker ik het stuk las, hoe meer ik er uit haalde. Zoals de uitspraken:

“Het delen van producten leidt tot deregulering en een afnemend baanaanbod. De klusjeseconomie doet eerder het tegenovergestelde.” Met deze uitspraak (en voorgaande zin) distantieert Floyd zich voor het eerst van de deeleconomie, die in de meest pure vorm om het tijdelijk delen van onbenutte spullen door particulieren gaat. Dit is opmerkelijk, aangezien hij eerst koste wat kost tot de deeleconomie wilde horen. Hij heeft het nu over de klusjeseconomie. Naar mijn mening beter passend en strategisch gezien ook veel en veel slimmer.

“De klusjeseconomie biedt een unieke kans het sociale stelsel aan te passen aan de arbeidsmarkt van vandaag. Voornaamste uitdaging is daarbij de dynamiek van de nieuwe arbeidsmarkt te combineren met de zekerheid van het oude sociale model.” Ik denk niet dat de klusjeseconomie an sich deze unieke kans biedt, ik denk wel dat de klusjeseconomie een hele heldere voorbeeldcase kan zijn, aangezien de werkzaamheden in veel gevallen heel duidelijk in hokjes in te delen valt: schoonmaken, bezorgen, chauffeuren, etc. De uitdaging die Floyd schetst is simpelweg de uitdaging van de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt die niet aansluit bij de oude manier waarop sociale zekerheden zijn vormgegeven.

“Tegelijkertijd zouden ondernemers en vakbonden samen kunnen zoeken naar manieren om werknemers in de klusjeseconomie collectieve toegang te geven tot deugdelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.” Interessant is dat Floyd het hier heeft over ‘werknemers’. Dit terwijl zijn platform, en zo goed als alle ‘klusjeseconomie platformen’ er alles aan doen om geen werkgever te zijn. Deze discussie kostte Uber vorige week in de VS nog 100 miljoen dollar.

Rabobank gaat samenwerken met crowdfundingplatforms Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd

Banken zitten al een tijdje te draaikonten wat ze met crowdfunding en crowdfinancing aan moeten. Negeren, participeren (openbaar of als stille vennoot) of zelf doen. Alle smaken hebben we de laatste tijd voorbij zien komen. Rabobank maakt deze week een interessante move door samen te gaan werken (in de praktijk komt dit neer op ‘doorverwijzen’) met twee Nederlandse crowdfinancing platformen. Interessant is dat ze voor twee platformen gaan. Collin Crowdfund is een logische keuze: zij zijn op dit moment de grootste en snelst groeiende speler op de Nederlandse markt. Oneplanetcrowd is als niche platform een meer verrassende keuze. Hoe de samenwerking in de praktijk zal uitpakken, daar moeten we nog even voor wachten, maar ik vind het een interessante stap naar een toekomst scenario waarbij een bank meer een rol als regisseur (en expert) in gaat nemen dan puur de rol van geldverstrekker.

Making Sense Of The Many Business Models In The Sharing Economy | Co.Exist | ideas + impact

“Do we even know what the sharing economy is anymore? Breaking down all the business models, from for-profit, venture-backed corporations to small cooperative collectives.” Een must-read (via Ronald van den Hoff). Fijn stukje leesvoer.

De winkelleegstand is eerder het gevolg van een financiering probleem dan het gevolg van online shoppen. – Blog van Tadek Solarz

De winkelleegstand is eerder het gevolg van een financiering probleem dan het gevolg van online shoppen. – Blog van Tadek Solarz

Interessante Blog van Tadek over het in zijn ogen werkelijke probleem van retail. Wat mij boeide aan het stuk is dat je alle retail experts voornamelijk hoort zeveren over de achterhaalde winkelformules en hetontbreken van ondernemerschap in retail land. De oplossing die je al jarenlang uit hun mond hoort komen: meer beleving. In dit stuk laat Tadek zien dat het niet alleen daarom draait. Hetgeen ik je door het delen van dit stuk mee wil geven: het probleem is altijd complexer dat het in eerste instantie lijkt (of door anderen wordt geschetst). Dus laat je niet te snel verleiden (of beter gezegd: afleiden) door de makkelijke inkoppertjes en denk zelf na.

Foto van de week

Helaas door een technische storing kon ik geen foto uploaden. Uiteraard was de foto een screenshot van ons huis dat afgelopen vrijdag op Funda is verschenen. Een mijlpaal in een interessante expeditie in makelaars en hypotheken land.

Collaborative Economy Update – Issue #5

Deze week begon met een presentatie waarbij ik voor de leden van het ‘Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector‘ de link mocht leggen tussen hun vakgebied en doelstellingen en de platform economie. Was een mooi onderwerp om mijn tanden in te zetten. Ook had ik een interview met de auteur van het boek ‘Delen doe je zo. Deeleconomie in de praktijk‘ die eerder het stuk ‘huren van je buren: hoe de deeleconomie wordt gekaapt door graaiers‘ schreef. De video komt komende week online. De trend ‘van bezit naar gebruik en toegang tot’ lijkt overigens in de huizenmarkt niet van de grond te komen: nu de rente laag staat maken steeds meer mensen de stap van gebruik (huur) naar bezig (koop). Ook ik droeg deze week een steentje bij aan deze tegen trend door het tekenen van het koopcontract van ons droomhuis. Uiteraard gebruik ik deze situatie ook weer om zoveel mogelijk collaborative initiatieven in te zetten. Ons huidige huis werd opgeknapt door vakmannen via Werkspot en schoongemaakt door een schoonmaakster van Helpling. De financiering moet helaas nog traditioneel: de AFM ligt nog wat dwars voor de vergunningen voor hypotheken crowdfunding…

Collaborative Economy Top 5

Uber schikt voor 100 miljoen dollar met eigen chauffeurs

De discussie over hoeveel je van een ‘worker’ kunt vragen zonder dat je deze in dienst moet nemen is een hot topic in platform land. Dat Uber deze rechtzaak schikt voor 100 miljoen zegt iets over het vertrouwen dat zij hadden om deze rechtzaak te winnen, maar misschien nog wel meer over de angst die er heerst welke impact een positieve uitspraak kan hebben voor het businessmodel in alle landen waarin het is gevestigd. Heel simpel: wanneer platformen als Uber hun ‘workers’ in dienst moet nemen is het schaalbare model in één keer flink om zeep geholpen. Naast geld “kunnen Amerikaanse chauffeurs dankzij de schikking niet meer plotseling uit de Uber-app worden gegooid. Dat gebeurt nu met rijders die naar de zin van het bedrijf te veel ritten weigeren.” Deze uitspraak is naar mijn mening weer een mooie stap naar het vinden van een duurzaam model voor arbeid platformen, waarbij uiteindelijk de belangen van alle betrokken stakeholders worden geborgd. Lees ook het artikel ‘Why A New Generation Of On-Demand Businesses Rejected The Uber Model‘ welke ik twee weken geleden deelde.

‘BMW en Daimler weigerden samenwerking aan Apple-auto’ | NU.nl

Deze week werd bekend dat “BMW en Daimler hebben geweigerd om met Apple samen te werken aan een auto van de iPhone-maker.” In het ‘autonomous car’ landschap zie je dat iedereen op zoek is naar zijn plek (en op lange termijn: zijn bestaansrecht) in deze markt. Ik verwacht dat om echt impact te maken partijen beter kunnen focussen op de kern van hun bedrijf. Waar ben je nu écht goed in? En hoe vind je aanvullende partners met gelijke waarden om zo samen impact te kunnen maken. Een IT bedrijf als Google is steengoed in IT en data, die bouwen nu wel auto’s om hun software mee te testen, maar hoe groot is de kans dat zij ook écht een eigen auto op de markt gaan brengen? Uiteindelijk kunnen ze veel meer impact maken (en geld verdienen) door hét Operating System voor zelfrijdende auto’s te ontwikkelen, welke auto fabrikanten vervolgens weer kunnen gebruiken. Die zelfrijdende bolhoed zie ik meer als een mooi testobject. Schoenmaker blijf bij je leest klinkt misschien wat ouwbollig, maar in de praktijk komt het daar wel vaak op neer. Hoewel Tesla het natuurlijk weer over een andere boeg gooit…. Verder in de toekomst gekeken zullen er natuurlijk ook open source varianten komen van zowel de hardware als de software. Kun je een ZIP bestand met 3D ontwerpen downloaden en via 3D Hubs uit lokale 3D printers laten rollen. Klinkt ver weg? Ik verwacht van niet.

Waarom Fairphone zijn eigen crowdfunding regelde | Sprout

Mooi interview met de makers van de Fairphone, de “smartphone met een geweten”. Zij besloten uiteindelijk om te gaan crowdfunden zonder gebruik te maken van een bestaand crowdfunding platform. Veel mensen denken nog steeds dat crowdfunden alleen via bestaande platformen kan, maar er zijn genoeg redenen om dit niet te doen. Puur afhankelijk van de doelen, doelgroep, product, crowdfunding vorm, etc.

e-Estonia: How this EU country runs its government like a startup | VentureBeat

e-Estonia: How this EU country runs its government like a startup | VentureBeat

Mooi artikel over het e-Residence project van Estland. Wat begon als een experiment begint nu serieuze vormen aan te nemen: “So far, e-residents have set up about 500 companies in Estonia. They not only pay taxes in Estonia, but they also drive business to banks, legal firms, and other supporting services. While he can’t quite put a price on that in terms of economic impact yet, the services are also attracting companies like PayPal’s Braintree, which is using the system to facilitate payments.” Tof hoe de startup mentaliteit van een land (ja, een land!) tot dit soort projecten kan leiden. Benieuwd waar dit heen gaat.

You may hate Donald Trump. But do you want Facebook to rig the election against him? | Opinion | The Guardian

Dat media (en commercie) macht heeft om de publieke opinie te beïnvloeden, dat is natuurlijk niets nieuws. Dat merken we elke dag. Het probleem wordt alleen groter op het moment dat een medium een steeds grotere gebruikersgroep (78% van alle Amerikanen zijn lid van een social network) krijgt én online invloed kan uitoefenen op wat jij (op jou als persoon aangepast) wel en niet ziet. Facebook en Google zijn dit soort bedrijven. In dit stuk lees je: “Last month, some Facebook employees used a company poll to ask Zuckerberg whether the company should try ‘to help prevent President Trump in 2017’. Een social network kan jou dus met haar voorkeuren beïnvloeden. Zonder dat je er iets van merkt: “Google’s search algorithm can easily shift the voting preferences of undecided voters by 20% or more – up to 80% in some demographic groups – with virtually no one knowing they are being manipulated.” Misschien moeten we maar eens een goede discussie opstarten van het transparant maken van bepaalde algoritmes, zodat de macht van dit soort partijen een stuk(je) minder wordt. Just some food4thought…

Foto van de week

Presentatie KWH waar ik het speelveld van de collaborative platform economie omschrijf.

Martijn Arets – Issue #4

Het was weer een mooie week met een interview met Pascal van SnappCar (binnenkort online), de boeklancering van Share, een toffe sessie met de uitgever van Wavemakers en een presentatie over platformen bij het NRC live Moonshot event in de Beurs van Berlage. Daarnaast een flink aantal nieuwe aanmeldingen voor deeleconomieinnederland.nl ontvangen. Van veel aanmeldingen had ik nog nooit gehoord, dus ik vermoed dat de deeleconomie in Nederland een stuk groter is dan ik voorheen dacht.

Collaborative platform economy top 5 artikelen

Vandebron lanceert lokale marktplaats voor zonne-energie – rtlz.nl

Vandebron lanceert lokale marktplaats voor zonne-energie – rtlz.nl

Energiemarktplaats Vandebron maakte deze week een mooie stap bekend: zij faciliteren vanaf nu ook de verkoop van ‘rest stroom’ van lokale zonne-energie. Veel mensen praten over de ontwikkeling van het decentraler worden van de energiemarkt en Vandebron dóet het. Tof om te zien.

Questions for the OuiShare Fest program

Questions for the OuiShare Fest program

18-20 Mei is in Parijs het jaarlijkse OuiShareFest: hét grootste collaborative economy congres (hoewel: festival is een betere omschrijving) ter wereld. Wil of doe je iets in dit vakgebied? Dan moet je hier bij zijn. Na twee jaar als bezoeker/onderzoeker/journalist aanwezig te zijn geweest sta ik dit jaar voor het eerst ook zelf op het programma.

Lagere lasten voor wie bijklust via digitale platformen deeleconomie | Alexander De Croo

Lagere lasten voor wie bijklust via digitale platformen deeleconomie | Alexander De Croo

Weer een mooie case uit België (wie zei ook alweer dat onze zuiderburen vaak achterlopen op ontwikkelingen??) waar de regering een interessant belasting voorstel heeft gedaan voor inkomsten uit de deeleconomie. Uiteraard kun je hier een hoop van vinden, maar het laat wel zien dat deze regering hier een proactief beleid op voert. Kan Nederland op sommige vlakken nog iets van leren.

Fairbnb – voor eerlijke vakantieverhuur

Fairbnb – voor eerlijke vakantieverhuur

GroenLinks heeft in Amsterdam de website ‘Fairbnb’ gelanceerd: een meldpunt voor overlast van illegale verhuur. Gelukkig is er ook ruimte om ideeën van hoe het wél moet in te zenden.

Doe het gewoon eens zonder de politiek – Trouw – Blendle

Interessant stuk (betaalde link via Blendle) met voorbeelden hoe ‘burgers’ tegenwoordig zélf het heft in handen nemen. “Je moet niet meer de politieke arena opzoeken, je moet haar links laten liggen. Dat was tenminste echt hard aangekomen bij de politiek. De boodschap? Jullie zijn niet meer nodig voor het vinden van de oplossing.”

Eigen publicaties

Huren van je buren: hoe de deeleconomie gekaapt wordt door graaiers – een verdieping – Crowd Expedition

Huren van je buren: hoe de deeleconomie gekaapt wordt door graaiers – een verdieping – Crowd Expedition

Deze week verscheen op Sprout.nl een blog over de opkomende graaicultuur binnen de deeleconomie. Nu stipt de auteur een interessant en actueel dilemma aan, alleen was de link met de aanleiding wat ver gezocht en soms kort door de bocht. Dus schreef ik een verdieping / nuance.

Foto van de week

Op NRC live in de Beurs van Berlage pitchte ik op het hoofdpodium mijn sessie over platform economie. Dank Patrick voor de foto!

Collaborative Economy update – Issue #3

Afgelopen week lanceerde ik, na maanden voorbereidingen, het platform ‘deeleconomieinnederland.nl’. Een nieuwe website waar uiteindelijk alle deeleconomie (in de meest ruime zin van het woord) platformen die actief zijn op de Nederlandse markt een profiel krijgen. Om gebruikers die door de bomen het bos niet meer zien een overzicht in de intussen ruim 200 platformen te bieden én om (internationale) onderzoekers een unieke dataset te bieden. Om ook op die manier bij te dragen aan een duurzame groei van de deeleconomie. We zijn van start gegaan met 100 profielen en zullen deze de komende maanden verder uitbouwen.

Collaborative platform economy top 5 artikelen

Deeleconomie in Nederland groeit: ruim 130 deelplatformen actief

Deeleconomie in Nederland groeit: ruim 130 deelplatformen actief

Wanneer we puur kijken naar deeleconomie platformen, dan zijn er in Nederland intussen ruim 130 platformen actief. De sectoren spullen (39), diensten (27) en mobiliteit (20) voeren de lijst met 11 sectoren aan. In dit bericht ga ik in op enkele ontwikkelingen.

AccorHotels acquires Onefinestay for $170 million | TechCrunch

AccorHotels acquires Onefinestay for $170 million  |  TechCrunch

Innovatie door bestaande organisaties bestaat veelal uit investeren, overnemen, faciliteren (intern of extern via bijvoorbeeld incubators) of zelf doen. AccorHotels heeft deze week de luxe Airbnb variant Onefinestay overgenomen voor 170 miljoen dollar en gaat de komende tijd nog zeker 70 miljoen dollar in het platform investeren.

Why A New Generation Of On-Demand Businesses Rejected The Uber Model | Fast Company | Business + Innovation

Een van de beste artikelen van deze week. Tijden lang werden we dood gegooid met de nieuwe ‘Uber van X’. Mijn kritiek hierop was dat maximaal exponentieel groeien in veel gevallen niet leidde tot een duurzaam model. Vaak wordt de ‘supply’ kant van het platform (bij Uber: de chauffeurs) uitgeknepen (al hebben ze dat vaak niet door), wat uiteindelijk ook niet zal leiden tot een goede oplossing voor de ‘demand’, oftewel klant, kant. In dit artikel een paar mooie voorbeelden van platformen die dit ontdekten en in actie kwamen.

Crowdfunding in Europa

Crowdfunding in Europa

Deze week een mooie mijlpaal voor onze vrienden van de CrowdfundingHub. Deze week lanceerden zij twee interessante rapporten: ‘Current State of Crowdfunding in Europe’ en ‘Crowdfunding Crossing Borders’. Interessant om de ontwikkelingen van crowdfunding in Europa via hun te volgen. Ook zij hebben een nieuwsbrief.

Uber announces a more immersive ‘Ride Request’ option for third-party apps  |  TechCrunch

In mijn deeleconomie voorspellingen voor 2016 had ik het al over de groei via API’s. Uber is hard bezig om de drempel voor developers van andere apps om een Uber binnen de eigen app te bestellen te verlagen. Slim, aangezien je op die manier heel snel kunt groeien. Maar ook nodig, omdat Uber ook wel inziet dat er meerdere kapers op de kust zijn. Zo is Uber bijvoorbeeld niet meer exclusief als ’taxi’ aanbieder in de Google Maps app. En zullen zij er alles aan moeten doen om hun bestaansrecht te bewijzen.

Eigen publicaties

Challenges, Dilemmas and Opportunities in the Collaborative Economy – Crowdsourcing Week

Een aantal maanden geleden gaf ik op de European Crowdsourcing Week in Brussel een presentatie over de uitdagingen, dilemma’s en kansen van de collaborative economy. Deze week kwam de video van mijn presentatie online.

Foto van de week

Hoe kun je een digitaal platform het beste lanceren? Juist: via een live online uitzending van hét innovatie station van Nederland: Fast Moving Targets. Op deze foto interviewt Erwin Blom mij samen met Koen Frenken, die binnen ons platform de rol van wetenschappelijk adviseur heeft. Bekijk hier de video van het interview.

Collaborative Economy update – Issue #2

Deze week stond in het teken van boekprojecten. Met vrienden Hans van der Loo en Patrick Davidson schrijf ik momenteel het boek Wavemakers. Daarnaast krijgt het Crowd Expedition boek, resultaat van 4 jaar onderzoek en 400 interviews, langzaam maar zeker vorm. Alsof de buitenwereld dat ruikt werd ik deze week pro-actief benaderd door zowel een buitenlandse als een Nederlandse uitgever en kreeg ik verschillende aanvragen om mijn kennis en visie te delen door het geven van presentaties. Mooi hoe dat gaat. Gelukkig kwam er ook weer veel interessant nieuws in de media voorbij. Hierbij mijn top 5, inclusief korte analyse / food4thought.

Tips? Opmerkingen? Vragen? Stuur ze naar [email protected] of @martijnarets. Is deze wekelijkse nieuwsbrief interessant voor iemand anders? Voel je vrij deze aanmeld link door te sturen.

Collaborative platform economy top 5 artikelen

Brussel duwt Airbnb in de hoek | De Tijd

Brussel duwt Airbnb in de hoek | De Tijd

Veel steden zijn op zoek naar de juiste manier om om te gaan met de snel groeiende ‘short stay’ verhuur via platformen als Airbnb en Wimdu. Vorige week deelde ik een artikel over hoe Amsterdam de touwjes meer zelf in handen wil nemen. Deze week kwam de stad Brussel met regels voor toeristische logies naar buiten. Regels die een flinke drempel opleggen voor mensen die incidenteel hun woning of kamer willen verhuren, waardoor deze activiteit mogelijk alleen interessant (of rendabel) kan zijn voor de meer professionelere verhuurder. Juist dé doelgroep die veel gemeenten liever kwijt zijn dan rijk. De hotelsector reageert ‘zeer tevreden’. Oordeel zelf.

Around five million crowd workers in the U.K. ‘gig economy’, new research finds

Ik voorspelde al even geleden dat arbeid via platformen na vastgoed en mobiliteit de volgende ‘hit’ zou worden. Afgelopen week verscheen een onderzoek uit de UK met interessante resultaten: “around 11% of online adults aged 16-75, equivalent to up to five million people, are being paid for work through online platforms like Upwork, Uber and TaskRabbit.

One in five (21%) survey respondents, equivalent to around nine million people, say they have used online platforms to seek paid crowd work, although many were unsuccessful. Forty-two per cent – equivalent to more than 18.5 million of us – say they have turned to such platforms to source taxi drivers, builders, graphic designers and even accountants.”

Ik had persoonlijk nog niet nu al zulke enorme cijfers verwacht, maar het is een goede wake up call voor organisaties die dachten (of denken) dat dat arbeid via online platformen wel los zou lopen…

Juno wants to woo Uber drivers with a more ethical ride-sharing app | The Verge

Juno wants to woo Uber drivers with a more ethical ride-sharing app | The Verge

Waar veel mensen organisaties als Uber prijzen om de innovatieve manier waarop zij een sector hebben ‘gedisrupt’, wordt voor veel mensen ook steeds duidelijker dat dit soort organisaties aan de voorkant vernieuwend zijn, maar aan de achterkant (organisatie en eigenaarschap) zo oud als de weg naar Rome. De collaborative economy wordt dan ook door sommigen als ‘netwerk kapitalisme’ bestempelt. Een zorgelijke zaak, zij het niet dat een platform bouwen steeds minder kapitaal intensief wordt en natuurlijk sterk afhankelijk is van zowel de vraag als aanbod kant. Intussen zijn er een aantal Uber varianten opgestaan waarbij het eigenaarschap en model is opgezet vanuit coöperaties, blockchain of andere constructies. Constructies waarbij de chauffeurs ook mede eigenaar worden van het bedrijf. Juno is een van deze bedrijven.

Unionizing Uber: New front in battle over wildly successful ride-hailing app – CBC News

Unionizing Uber: New front in battle over wildly successful ride-hailing app –  CBC News

Nu we het toch hebben over arbeid via platformen: één van de zorgen in dit domein is de grote macht van platformen enerzijds en de afhankelijkheid van ‘workers’ aan de platformen anderzijds. De ‘worker’ (vaak laagopgeleid) kan moeilijk buiten een platform werk vinden en het platform heeft de macht om eenzijdig de ‘arbeidsvoorwaarden’ aan te passen. Op verschillende plekken zie ik dat deze ‘workers’ zichzelf gaan of proberen te organiseren in vakbonden. Vorige week zondag was er overigens ook een Tegenlicht uitzending over dit onderwerp: ‘Vakbond van morgen’. Een gemiste kans dat ze in die uitzending geen link hebben gemaakt met het ‘werk van morgen’ via platformen…

Estonia Launches Country As A Service Software For Other Countries

Estonia Launches Country As A Service Software For Other Countries

Dit jaar voel mij op dat veel 1 april grappen veelal hele goede ideeën waren van diensten die we over een aantal jaren waarschijnlijk gewoon kunnen gaan gebruiken. CoolBlue kwam met de ‘mini magazijn’ campagne en Estland (ja, ook overheden kunnen humor hebben) kwam naar buiten met het nieuws dat ze de software die ze gebruiken om hun land te besturen ook beschikbaar gaan stellen voor andere landen onder de naam ‘CountryOS’. Een ludieke actie,maar uit de interviews die ik enkele maanden geleden deed weet ik dat dit wel een stille ambitie is. Wat dat betreft hier misschien wel twee voorbeelden van grappen die als doel hebben om op een leuke manier stille ambities voor de toekomst bespreekbaar te maken.

Eigen publicaties

We zitten in een transitie naar een platform economie – NRCLive

13 April geef ik een presentatie op NRC Moonshots. In de aanloop naar dit event mocht ik een opiniestuk schrijven waarin ik alvast wat inzichten deel over de ontwikkelingen in, en de mensen achter, de collaborative economy.

Foto van de week

Afgelopen vrijdag bezocht ik een lezing ‘Problemen in het Paradijs’ van de bekende filosoof Slavoj Žižek. Een interessante ervaring en prikkeling om beter, dieper en scherper over ontwikkelingen na te gaan denken.

Collaborative Economy update – issue #1

Drempels verlagen en in het dagelijkse patroon van de gebruiker proberen te komen.

Dit is niet alleen de uitdaging van de platformen in de collaborative economy die ik onderzoek, maar ook voor mijzelf als onderzoeker en analist (what’s in a name). Via Wouter van Noort kwam ik op dit handige nieuwsbrief tooltje uit. Met een paar klikken een wekelijkse nieuwsbrief. Aangezien ik vermoed dat deze informatie voor jou interessant is, ben ik zo vrij geweest jou op de lijst te zetten. Voel je vrij en niet beschaamd om je uit te schrijven.

Via deze weg neem ik je mee in mijn reis door de collaborative ‘platform’ economie. Door jou wekelijks te voorzien van een overzicht van de in mijn ogen meest interessante artikelen, video’s en podcasts. Ik doe het werk en voeg een korte analyse toe. Have fun!

Tips? Opmerkingen? Vragen? Stuur ze naar [email protected] of @martijnarets. Is deze wekelijkse nieuwsbrief interessant voor iemand anders? Voel je vrij deze aanmeld link door te sturen.

Collaborative platform economy top 5 artikelen

Google is making ride-sharing a huge part of Maps | The Verge

In mijn artikel met de voorspellingen voor de deeleconomie in 2016 voorspelde ik dat dit jaar online/social platformen en apps met een grote gebruikersgroep die het platform regelmatig bezoeken hun intreden zouden doen in deze markt. Google, zij investeerden ook in Uber, zet een interessante stap door voor Google Maps samenwerkingen aan te gaan met online taxi diensten in verschillende landen. Als gebruiker krijg je meer keuze, als aanbieder toegang tot een grotere markt en Google krijgt een deel van de opbrengst.

Blablacar’s recipe for creating trust

Platformen zijn interessant omdat zij in veel gevallen compleet vreemden met elkaar in contact brengen en een omgeving creëren waarin zij een transactie kunnen doen. Geld (crowdfunding), spullen (deeleconomie) of diensten (gig-economy) worden op die manier tussen vreemden uitgewisseld. Vertrouwen creëren is hierbij belangrijk. Zonder vertrouwen geen transactie. In dit stuk deelt BlaBlaCar (check ook mijn interview) zijn recept waarmee zij vertrouwen tussen hun gebruikers creëert.

Amsterdam versterkt grip op toeristische verhuur – Gemeente Amsterdam

Hoe moet je als overheid (lokaal en nationaal) omgaan met nieuwe (of oude wijn in nieuwe zakken) ontwikkelingen? De samenwerking tussen Amsterdam en Airbnb is in mijn ogen een interessante case om te volgen. Begonnen als een mooie eerste stap (en slimme marketing), zie je nu de eerste scheurtjes verschijnen. Toen de overeenkomst tussen de twee partijen uitlekte vonden veel mensen dat de Gemeente te veel heeft weggegeven. Zo mocht er bijvoorbeeld niet negatief over de samenwerking worden gesproken. Nu zie je dat de Gemeente meer grip wil krijgen op deze ontwikkelingen door zelf de touwtjes in handen te nemen.

Uber Could Give Us a Lesson in Productivity – Bloomberg Business

Uber Could Give Us a Lesson in Productivity – Bloomberg Business

Uit onderzoek is gebleken dat Uber-chauffeurs tot 38% effectiever zijn. Chauffeurs kunnen hierdoor tot 28% lagere tarieven vragen voor dezelfde omzet per uur. Lees goed: omzet. Niet winst. Een Uber chauffeur besteed overigens nog steeds maar 50% van de tijd aan het vervoeren van passagiers, dus er zit nog rek in het model. Honderd procent effectiviteit zal het overigens nooit worden: er is altijd ‘inefficiëntie’ nodig voor het opvangen van pieken. Ik interviewde onlangs de oprichter van Jugnoo: een Uber app in India voor auto riksja’s. Hij streeft naar een bezettingsgraad van 70%.

We zijn toe aan een nieuwe kijk op economische groei – FTM

We zijn toe aan een nieuwe kijk op economische groei – FTM

Van de buitenkant lijkt het alsof de wereld snel gaat, maar achter de schermen zijn er nog een aantal ‘system errors’ die groei en welvaart in de weg staan. Een hiervan is de manier waarop wij naar groei en waarde kijken. Een onderwerp dat mij al enige tijd bezig houdt. Dit stuk op Follow The Money is interessante food4thought.

Eigen publicaties

Is online reputatiemanagement doorgeslagen? | Marketingfacts

Is online reputatiemanagement doorgeslagen? | Marketingfacts

Platformen doen ons geloven dat reputatie het nieuwe goud is en de enige manier om vreemden met elkaar een transactie aan te laten gaan. Maar is dat wel zo? En zijn de huidige reputatie systemen wel zo goed? En wat doet het met ons als mens om 24/7 beoordeeld te worden?

Analyse CarAmigo: groeien door te delen

Onlangs sprak ik in Brussel Alex Gaschard, mede oprichter van het eerste Belgische peer2peer auto deel platform CarAmigo. Nu zou je kunnen denken dat er niet veel variatie kan zitten in de verschillende peer2peer auto deel platformen die in de verschillende landen actief zijn, maar niets isminder waar. Lees hier mijn analyse of bekijk het gehele interview.

Bank wordt soort Apple app-store

Er wordt veel geschreven over nieuwe disruptieve ondernemingen waarbij grote namen als Uber en Airbnb vaak in een adem en op een hoop worden gegooid met fintechs, nieuwe dienstverleners in de financiële sector. Dit is naar mijn mening appels met peren vergelijken. Lees hier waarom.

Ondernemer Martijn Arets ziet de mobiliteit sterk veranderen | E-xpeditie.nl

Ondernemer Martijn Arets ziet de mobiliteit sterk veranderen | E-xpeditie.nl

Interview voor e-xpeditie.nl over mijn visie op de toekomst van mobiliteit.

Foto van de week

Je land runnen als een platform. Enkele maanden geleden deed ik 2 interviews in Estland over het e-Residence project. Om ook zelf aan de slag te gaan met dit systeem besloot ik om ook zelf voor een e-Residency te gaan. Afgelopen week was ik in Den Haag voor een sessie bij het Ministerie van Economische Zaken en wipte ik gelijk langs bij de ambassade van Estland om mijn kaart op te halen.