Onze Zuiderburen zijn voortvarend aan de slag gegaan om de deeleconomie in een wettelijk en fiscaal kader te plaatsen. Per jaar mag je 5.000euro bijverdienen in de deeleconomie, hier wordt een 10% voorheffing over geheven, welke door de platformen zelf zullen worden ingehouden.

“Concreet zullen onlineplatformen zich kunnen registreren bij de belastingadministratie om gebruik te maken van het gunstregime voor de deeleconomie. Platformen met een erkenning zullen dan zelf de bedrijfsvoorheffing inhouden voor hun gebruikers, doorstorten aan de fiscus en ook jaarlijks een overzicht opstellen van de inkomsten voor zowel de belastingadministratie als de bijverdiener.”

Interessant aan deze stap is dat:

  • er duidelijkheid is over bijverdienen in de deeleconomie;
  • het een voorheffing is: dus geen gedoe met aan het eind van het jaar verrekenen, je weet dus direct waar je aan toe bent;
  • je naast bijvoorbeeld een uitkering bij mag verdienen (wat ook weer effect kan hebben op reintegratie).

Discutabel / interessant is:

  • een transactie online nu ineens anders wordt belast dan die zelfde transactie offline (zie deze discussie);
  • dit in een land gebeurt waar veel verzet is tegen de gig economy (arbeid via platformen), terwijl dit juist de markt is met de grootste (financiële) impact en potentie;
  • áls dit succesvol is, dan kan dit ook een kwaliteitskeurmerk worden voor platformen (extra service en zekerheid richting deelnemers).

Mijn vraagtekens:

  • ik ben heel benieuwd hoe ze dit in de praktijk willen uitvoeren: welke data moet een platform geven, welke impact heeft dit op identiteit verificatie van platformen, komt er een onafhankelijke tussenpartij die de betrouwbaarheid van de data controleert, hoe zit dit wbt privacy aangezien de meeste grote platformen niet in België gevestigd zijn, etc.;
  • het doelbedrag om jaarlijks op te halen is 20 miljoen euro. Dit betekend dat de platformen die zijn aangesloten een jaaromzet in België moeten hebben van 250 miljoen euro (250 miljoen -/- 20% commissie = 200mln en daar 10% van = 20mln). Dat lijkt mij erg enthousiast, zeker omdat Uber in België alleen in Brussel actief is, Airbnb onder een ander bestuursniveau valt en daardoor afvalt en er dan niet heel veel over blijft….

In het kader van deze discussie is het wel interessant om eens (al filosoferend) te kijken naar wat nu precies de kosten per transactie voor de Belastingdienst zijn. Wanneer platformen namens de Belastingdienst automatisch belastingen gaan innen, dan wordt de kostprijs voor de transactiekosten voor de Belastingdienst verlaagd, wat zij dan weer door kunnen berekenen in het tarief….

READ MORE…

Recommended Posts