Bij lening crowdfunding wordt een bepaald rendement belooft welke af hang van de risico classificatie van het project en de onderneming. Hoe hoger het ingeschatte risico, hoe hoger de rente.  In de praktijk komen hier nog twee variabelen bij:

  1. de kosten die naar het platform gaan (dat is een vast bedrag, maar wel per platform verschillend)
  2. het werkelijke risico (wat pas achteraf te bepalen is)

Nu er steeds meer cijfers uit de praktijk beschikbaar komen, wordt het ook steeds duidelijke wat nu het werkelijke rendement is van crowdfunding. En dus ook van hoe goed platformen in staat zijn om het risico vooraf goed in te schatten.

In dit artikel maakt een investeerder op basis van zijn eigen investeringen een overzicht:

Ik heb voor u mijn eigen portfolio geanalyseerd op verwacht rendement na gemaakte kosten en reeds afgeboekte defaults. Mijn portfolio is 8 tot 35 leningen groot per platform. De portfolio is niet groot genoeg om een definitief oordeel te vellen. Maar het geeft een inkijkje.

GvE: Belofte 8,0%, Kosten 0,9%, Default*25%, Verwacht rendement 2,1%

KoM: Belofte 7,0%,Kosten 0,9%, Default*10%, Verwacht rendement 4,1%

LdH: Belofte 3,5%, Kosten 0,0%, Default*00%, Verwacht rendement 2,5%

Moraal van het verhaal: ga niet blind af op de cijfers die een platform jou presenteert, want in de praktijk (los van een oordeel van de bedoelingen van het platform) ziet de wereld er vaak een stuk anders uit.

Lees ook het artikel ‘What’s The Real Commission That Uber Takes From Its Drivers?’waarin een berekening wordt gemaakt van de werkelijke commissie van Uber. En dat is dus geen 25%.

READ MORE…

Recommended Posts