Goed stuk (PDF) van het ING Economisch Bureau over hotels en de deeleconomie. In dit stuk gaan ze in op de nieuwe mogelijkheden binnen het businessmodel van hotels. Met een keuzemenu ‘hoe te reageren op de deeleconomie’, ‘aansluiten bij eigen positionering en strategie’, ‘visie op vraag en aanbod’, ‘vatbaarheid van hotels’ en ‘hoe te anticiperen op de deeleconomie’.

READ MORE…

Recommended Posts