Interessant stuk over de meer lokale deeleconomie initiatieven als de library of things en ’timebank’. Ik denk dat we, zeker bij de ‘library of things’ of in het Nederlands ‘spullenbibliotheek’ meer moeten kijken naar het sociale aspect, dan puur het praktische. En dan ook verder denken aan het maken van een ‘social hotspot’, waar ook een makers deel zit, horeca, etc. Een soort buurthuis 2.0. Zo maar even wat food4thought naar aanleiding van dit stuk. Michiel en Clarie van De Deelkelder zijn op dit moment in de VS om allemaal spullen bibliotheken te bezoeken. Na hun reis ga ik met hun in gesprek om te horen wat zij hebben geleerd. Uiteraard op video welke ik hier zal delen.

READ MORE…

Recommended Posts