Voordat de storm privé losbreekt rondom de aankoop en verkoop van huizen en zakelijk rondom nieuwe expedities en bezoeken aan OuiShareFest in Parijs en The Next Web in ons eigen Amsterdam stond afgelopen week in het teken van familie, rust en Bollo de Beer in de bossen rondom Apeldoorn. Veel heb ik gelezen over Elon Musk (hierover later meer….) en over online reputatie en waardering en de impact hiervan op de mens. Na eerder een blog te hebben geschreven over dit onderwerp heb ik besloten om in deze zomer rondom dit onderwerp een mini expeditie van 10 interviews te doen in 10 dagen. Ook hierover binnenkort meer. Niet omdat ik je er niet meer over wil vertellen, maar simpelweg omdat ik het nu ook nog even niet weet 😉

Collaborative Economy top 5

ING publiceerde deze week een eigen onderzoek waarin zij het volgende ‘nieuws’ deelden: “Eén op de zes woningbezitters in toeristisch Amsterdam verhuurt deze woning via Airbnb. Zij kunnen hiermee al snel zo’n 350 euro per maand netto verdienen. De eigen woning wordt zo naast een plek om te wonen, ook een manier om inkomsten te genereren. Een huis wordt zo letterlijk en figuurlijk meer waard. Huizenkopers die uitgaan van structurele Airbnb-inkomsten zouden hiermee de lasten kunnen betalen van een extra hypotheek van bijna 100 duizend euro. Zo duwt Airbnb de huizenprijzen in toeristisch Amsterdam extra omhoog.” Ik was verbaast over het stuk om meerdere redenen. Ten eerste omdat er een aantal aannames gemaakt zijn (en ja, aannames kun je altijd ter discussie stellen) die zo zijn neergezet om de pakkende conclusie te kunnen onderbouwen. Slim wat PR waarde betreft (vele media namen het bericht zonder zelf na te denken over), maar ik vind dat je van een bank die naast eigengewin (hogere hypotheken verstrekken) ook het belang van de klant centraal moet stellen (behoeden van nemen van te grote risico’s en maken van keuzes op basis van onzekere en incomplete factoren). Een dieper blogje hier over volgt waarschijnlijk een dezer dagen.

Banen zijn er misschien weinig, klussen genoeg

Interview met Floyd Sijmons, baas van (een niet pure maar wel afgeleide vorm van) p2p schoonmakers platform Helpling. Meegenomen in de top 5, omdat hoe vaker ik het stuk las, hoe meer ik er uit haalde. Zoals de uitspraken:

“Het delen van producten leidt tot deregulering en een afnemend baanaanbod. De klusjeseconomie doet eerder het tegenovergestelde.” Met deze uitspraak (en voorgaande zin) distantieert Floyd zich voor het eerst van de deeleconomie, die in de meest pure vorm om het tijdelijk delen van onbenutte spullen door particulieren gaat. Dit is opmerkelijk, aangezien hij eerst koste wat kost tot de deeleconomie wilde horen. Hij heeft het nu over de klusjeseconomie. Naar mijn mening beter passend en strategisch gezien ook veel en veel slimmer.

“De klusjeseconomie biedt een unieke kans het sociale stelsel aan te passen aan de arbeidsmarkt van vandaag. Voornaamste uitdaging is daarbij de dynamiek van de nieuwe arbeidsmarkt te combineren met de zekerheid van het oude sociale model.” Ik denk niet dat de klusjeseconomie an sich deze unieke kans biedt, ik denk wel dat de klusjeseconomie een hele heldere voorbeeldcase kan zijn, aangezien de werkzaamheden in veel gevallen heel duidelijk in hokjes in te delen valt: schoonmaken, bezorgen, chauffeuren, etc. De uitdaging die Floyd schetst is simpelweg de uitdaging van de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt die niet aansluit bij de oude manier waarop sociale zekerheden zijn vormgegeven.

“Tegelijkertijd zouden ondernemers en vakbonden samen kunnen zoeken naar manieren om werknemers in de klusjeseconomie collectieve toegang te geven tot deugdelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.” Interessant is dat Floyd het hier heeft over ‘werknemers’. Dit terwijl zijn platform, en zo goed als alle ‘klusjeseconomie platformen’ er alles aan doen om geen werkgever te zijn. Deze discussie kostte Uber vorige week in de VS nog 100 miljoen dollar.

Rabobank gaat samenwerken met crowdfundingplatforms Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd

Banken zitten al een tijdje te draaikonten wat ze met crowdfunding en crowdfinancing aan moeten. Negeren, participeren (openbaar of als stille vennoot) of zelf doen. Alle smaken hebben we de laatste tijd voorbij zien komen. Rabobank maakt deze week een interessante move door samen te gaan werken (in de praktijk komt dit neer op ‘doorverwijzen’) met twee Nederlandse crowdfinancing platformen. Interessant is dat ze voor twee platformen gaan. Collin Crowdfund is een logische keuze: zij zijn op dit moment de grootste en snelst groeiende speler op de Nederlandse markt. Oneplanetcrowd is als niche platform een meer verrassende keuze. Hoe de samenwerking in de praktijk zal uitpakken, daar moeten we nog even voor wachten, maar ik vind het een interessante stap naar een toekomst scenario waarbij een bank meer een rol als regisseur (en expert) in gaat nemen dan puur de rol van geldverstrekker.

Making Sense Of The Many Business Models In The Sharing Economy | Co.Exist | ideas + impact

“Do we even know what the sharing economy is anymore? Breaking down all the business models, from for-profit, venture-backed corporations to small cooperative collectives.” Een must-read (via Ronald van den Hoff). Fijn stukje leesvoer.

De winkelleegstand is eerder het gevolg van een financiering probleem dan het gevolg van online shoppen. – Blog van Tadek Solarz

De winkelleegstand is eerder het gevolg van een financiering probleem dan het gevolg van online shoppen. – Blog van Tadek Solarz

Interessante Blog van Tadek over het in zijn ogen werkelijke probleem van retail. Wat mij boeide aan het stuk is dat je alle retail experts voornamelijk hoort zeveren over de achterhaalde winkelformules en hetontbreken van ondernemerschap in retail land. De oplossing die je al jarenlang uit hun mond hoort komen: meer beleving. In dit stuk laat Tadek zien dat het niet alleen daarom draait. Hetgeen ik je door het delen van dit stuk mee wil geven: het probleem is altijd complexer dat het in eerste instantie lijkt (of door anderen wordt geschetst). Dus laat je niet te snel verleiden (of beter gezegd: afleiden) door de makkelijke inkoppertjes en denk zelf na.

Foto van de week

Helaas door een technische storing kon ik geen foto uploaden. Uiteraard was de foto een screenshot van ons huis dat afgelopen vrijdag op Funda is verschenen. Een mijlpaal in een interessante expeditie in makelaars en hypotheken land.

Recommended Posts