Airbnb beschermd door privacywet | Telegraaf

Geeft nog eens aan dat hoewel de oplossingen voor de hand lijken te liggen, de uitvoer niet zo eenvoudig is… “De gemeenteraad wil dat verhuurbedrijf Airbnb meer gegevens gaat overdragen van mensen die zich niet aan de regels houden. Maar diverse deskundigen waarschuwen dat het bedrijf deze privacygevoelige informatie helemaal niet zomaar mag delen met de overheid, omwille van de privacy.” Mijn uitgangspunt: waar een wil is….

Link artikel