Deep Dive kluseconomie 1; Transparantie in matching algoritmes middels de algoritme accountant

Datum: 24 april 2019
Locatie: Seats2Meet Utrecht
Programma: 09:00 – 14:30

Omschrijving:

Platformen in de kluseconomie verlagen en verleggen transactiekosten door middel van data en algoritmes. Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt. Het primaire doel van het algoritme dat bij marktplaatsen wordt gebruikt is het maken van de match of het voorselecteren van geschikt aanbod voor de klant. De onduidelijkheid in welke variabelen er nog meer worden meegenomen in dit proces zorgt voor de nodige discussie. Krijgt de bezorger nu wel of niet minder opdrachten naarmate deze meer klussen weigert? Een onafhankelijke toetsing ontbreekt, wat zorgt voor onnodige onduidelijkheid in het debat.

Tijdens deze sessie verkennen we wat de mogelijkheden zijn voor het inzetten van een zogenaamde ‘trusted third party’, oftewel de ‘algoritme accountant’. Een onafhankelijke toezichthouder die de algoritmes op bepaalde variabelen toetst. Wat zijn de mogelijkheden? Wat moet er gebeuren om een dergelijk proces op poten te zetten? En wat heeft dat voor consequenties voor de verschillende stakeholders? Dit zijn de vragen die we tijdens deze workshop gaan verkennen.

Doelgroep:

Met deze workshop betrekken wij maximaal 25 experts en practitioners die vanuit hun expertise en stakeholdergroep met dit onderwerp bezig zijn. Deelnemers zijn werkzaam bij  platformen, overheid, academische instellingen en commerciële organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij deze ontwikkelingen.

Let op: deelname is op basis van uitnodiging. Ben je er van overtuigd dat jij bij deze sessie moet zijn en een unieke waarde kunt toevoegen, stuur dan een mail naar m.arets@uu.nl

Doel:

Het doel van deze bijeenkomst is om voor de deelnemers een duidelijk beeld te geven welke mogelijkheden, zowel op strategisch als operationeel niveau, er zijn om op een werkbare manier transparantie te bieden in algoritmes. Daarnaast zullen de bevindingen worden gedeeld in een openbaar document (blog) en worden meegenomen in de te ontwikkelen ‘onderzoeksagenda platformeconomie’ die in oktober 2019 zal worden gepubliceerd.

Programma:

09:00 inloop

09:30 introductie door Martijn Arets

09:45 Frank van Praat – KPMG

Accountants spelen van oudsher een rol in het geven van vertrouwen. Initieel door het controleren van de jaarrekening, maar in toenemende mate ook bij andersoortige processen en technologie. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat deze groep professionals nadenkt over haar verantwoordelijkheid bij de controle van algoritmen. Onder de noemer ‘AI In Control’ werkt een team van KPMG aan cases bij klanten waar objectieve reviews worden gedaan van algoritmen om de betrouwbaarheid, integriteit en robuustheid te beoordelen. Daarnaast wordt nagedacht over hoe processen rondom het controleren en beheersen van algoritmes er in de praktijk uit moet komen te zien. Frank van Praat deelt in zijn presentatie zijn bevindingen en de (praktische) voorwaarden van wat er bij komt kijken om de rol van algoritme accountant zo goed mogelijk te vervullen.

10:15 Andor van Dongen en Peter van den Heuvel – Ministerie van Economische Zaken

De inzet van AI transformeert onze economie en samenleving. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat AI op een verantwoorde manier wordt ingezet. Een gebrek aan controle en menselijke autonomie kan dit vertrouwen schaden. Daarom is het belangrijk dat AI te controleren is, en dat degene die de AI toepast hierover verantwoording aflegt. Het Rijk werkt aan een Strategisch Actieplan voor AI, waarin transparantie en uitlegbaarheid van de AI een belangrijk thema is. Hoe zorgt de overheid ervoor dat de AI die ze zelf toepast te controleren is? En welke rol speelt de overheid wanneer marktpartijen AI toepassen?

10:45 koffie

11:45 Jaap van Slooten – Stibbe Advocaten

12:00 lunch

12:45 paneldiscussie met o.a. Deliveroo, Roamler, Randstad GO en Sjauf

13:30 rondetafels

14:30 Plenaire terugkoppeling

15:00 einde