Online workshop 10 februari: ‘Discriminatie in de platformeconomie’

Discriminatie is een maatschappelijk probleem waar ook platformen mee te kampen hebben. Juist de nadruk op vertrouwen en persoonlijk contact die zo belangrijk is voor het functioneren van de platformeconomie kan discriminatie versterken. Dit probleem heeft de afgelopen jaren dan ook de nodige aandacht getrokken in de media maar ook in wetenschappelijk onderzoek, wat tot interessante nieuwe inzichten leidt.

In deze workshop gaan we aan de slag met vragen als: in hoeverre is discriminatie een probleem voor platformen? Wat zijn effectieve en werkbare oplossingen? En in hoeverre is het de verantwoordelijkheid van platformen om discriminatie tegen te gaan? Tijdens de workshop zullen we ingaan op kennis vanuit de wetenschap over dit onderwerp. Daarna gaan we in gesprek met een aantal platformen over hun ervaring met dit onderwerp en gaan we op zoek naar werkbare oplossingen.

Programma

13:15: Wachtruimte gaat open

13:30: Welkom door Rense Corten (UU)

13:40: Introductie discriminatie door Lex Thijssen (SCP)

14:00: Presentatie over discriminatie in de platformeconomie door Judith Kas (UU / WZB)

14:20: Pauze

14:30: Gesprek met Mark de Vos (Goboony) en Pim Graafmans (YoungOnes)

15:15: Afronding

15:20: Einde

Sprekers

Lex Thijssen

Lex Thijssen

SCP

Lex Thijssen van het SCP zal aftrappen met een introductie op het onderwerp discriminatie. Door het versturen van duizenden sollicitatiebrieven heeft hij etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in Europa in kaart gebracht. Hij zal iets vertellen over de oorzaken van discriminatie en ook over een aantal mogelijke oplossingsrichtingen.

Lex Thijssen is gepromoveerd aan de Utrecht Universiteit en is momenteel werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau.

Judith Kas

Judith Kas

Utrecht Universiteit / Berlin Social Science Center (WZB)

Judith Kas gaat specieker in op discriminatie in de platformeconomie. Wat zijn voorbeelden van discriminatie in de platformeconomie? Welke mogelijke oplossingen zijn al onderzocht? Zij zal specifiek ingaan op de vraag of online beoordelingen en recensies kunnen helpen om het discriminatieprobleem op te lossen.

Judith Kas promoveert op 12 februari aan de Utrecht Universiteit en is momenteel werkzaam bij het Berlin Social Science Center (WZB).

Mark de Vos

Mark de Vos

Goboony

Mark de Vos is co-founder van camperhuurplatform Goboony. Via Goboony kunnen campereigenaren en hun camper aan reizigers kunnen verhuren.

Pim Graafmans

Pim Graafmans

YoungOnes

Pim Graafmans is co-founder van het platform YoungOnes. Dit platform brengt opdrachtgevers en freelances bij elkaar.

Inschrijven

Aanmelden voor deze workshop kan via deze link. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Organisatie

Deze workshop wordt georganiseerd door Judith Kas (Utrecht Universiteit en Social Science Center Berlin), Rense Corten (Utrecht Universiteit) en Martijn Arets (onafhankelijk platform expert)