Deepdive sessies kluseconomie

Met de opkomst van de kluseconomie en de voorspellingen over de groei van dit fenomeen groeit ook de discussie over hoe we publieke waarden en belangen kunnen borgen in de digitalisering van de matchmaking processen in de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Martijn Arets deed de afgelopen maanden vanuit de Universiteit Utrecht een verkenning van de vraagstukken uit de markt, welke in oktober dit jaar worden gebundeld in een ‘onderzoeksagenda platformeconomie’.

Onderdeel van deze verkenning zijn 3 workshops waarin specifieke issues die regelmatig de revue passeren worden geduid en verkent.

De onderwerpen:

  1. Transparantie in matching algoritmes middels de algoritme accountant; – woensdag 24 april
  2. Flexibiliteit, zekerheid en collectiviteit voor de aanbieder in de kluseconomie; – woensdag 22 mei
  3. Hoe portabiliteit van reputatie data kan bijdragen aan een inclusieve kluseconomie. – donderdag 27 juni

Tijdens deze besloten workshops worden onderzoeken en cases gepresenteerd, de vraagstukken die hieruit voortvloeien besproken in een paneldiscussie om vervolgens aan ronde tafels met de deelnemers te worden uitgewerkt. Het doel van de workshops is om vanuit een multi stakeholder perspectief op een constructieve manier deze vraagstukken te verkennen. Wat moet leiden tot meer kennis, een meer gedegen debat en nieuwe relevante vraagstukken voor de onderzoeksagenda.

Een verslag van de workshops zal worden gedeeld op onafhankelijke kennisplatform ZiPconomy.