Deep Dive kluseconomie 2; Flexibiliteit, zekerheid en collectiviteit voor de aanbieder in de kluseconomie

Datum: 22 mei 2019
Locatie: Seats2Meet Utrecht
Programma: 09:00 – 15:00

Omschrijving

Waar platformen nieuwe kansen bieden voor wie wil werken, is er nog veel discussie over de status van de aanbieder. Is deze freelancer, in dienst van het platform of werkt deze via de regeling dienstverlening aan huis? Een groep stakeholders ziet de aanbieders het liefst in dienst van het platform, terwijl de platformen aangeven binnen de huidige arbeidsrelatie niet de flexibiliteit te kunnen bieden waar de aanbieder om vraagt.

Tijdens deze sessie verkennen we hoe flexibiliteit en zekerheid samen door één deur kunnen gaan. Wat mist er in het werknemerschap dat deze niet kan voldoen aan de flexibiliteit? En op basis van welke argumenten kiezen platformen voor welke vorm?

Doelgroep:

Met deze workshop beogen wij maximaal 25 experts en practitioners te betrekken die vanuit hun expertise en stakeholdergroep met dit onderwerp bezig zijn. Deelnemers zijn werkzaam bij  platformen, overheid, academische instellingen en commerciële organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij deze ontwikkelingen.

Let op: deelname is op basis van uitnodiging. Ben je er van overtuigd dat jij bij deze sessie moet zijn en een unieke waarde kunt toevoegen, stuur dan een mail naar m.arets@uu.nl

Doel:

Het doel van deze bijeenkomst is om een duidelijk beeld te krijgen van de argumenten van alle stakeholders en te onderzoeken waar deze mogelijk tot elkaar kunnen komen. Met als doel om tot een model of concept te komen waarbij flexibiliteit en zekerheid elkaar niet uitsluiten, maar versterken. De bevindingen zullen worden gedeeld in een openbaar document en worden meegenomen in de te ontwikkelen ‘onderzoeksagenda platformeconomie’ die in oktober 2019 zal worden gepubliceerd.

Programma:

09:00 inloop

09:30 introductie door Martijn Arets

09:45 Presentatie Jurriën Koops – ABU

10:15 Presentatie Edwin Vlek – FNV Horeca

10:45 Paneldiscussie met YoungOnes, Randstad GO, Handige Helden en Deliveroo

11:30 Beschouwing Herman Schippers, ATR Regeldruk

12:00 lunch

13:00 rondetafels

14:30 plenaire terugkoppeling

15:00 einde